Charlotte

Xây dựng Charlotte trong Genshin Impact

Cryo

Các xây dựng Charlotte tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5
6

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tấn Công%

Nón

Tăng Trị Liệu / Tấn Công% / Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tấn Công%
3Tỷ Lệ Bạo Kích
4Tấn Công
5ST Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Charlotte tốt nhất

Kỹ năng Charlotte

Tấn Công Thường - Phối Màu Lạnh
Tấn Công Thường - Phối Màu Lạnh
Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh
Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh
"Chụp ảnh báo chí yêu cầu những bức ảnh đơn giản, nổi bật chủ đề. Nhưng trên hết thì cần phải giỏi bắt giữ khoảnh khắc!"
Ảnh Tĩnh - Xác Nhận Toàn Diện
Ảnh Tĩnh - Xác Nhận Toàn Diện
"Lắng nghe từ nhiều góc độ để tái hiện lại những gì thực sự đã xảy ra chính là chìa khóa để có một bài báo hay... Ý tôi là bạn sẽ có thể viết được bài báo hay nhất từ góc độ tốt nhất đó!"

Thiên phú nội tại

moment_of_impact

Thời Khắc Bắt Ảnh

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi kẻ địch có "Ấn Tượng Tập Trung" bị đánh bại, thời gian chờ của kỹ năng Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh giảm 2s. Mỗi 12s tối đa rút ngắn thời gian chờ 4 lần bằng cách này.
diversified_investigation

Khảo Sát Đa Dạng

Giai đoạn thăng thiên 4

Ngoài Charlotte ra, mỗi 1/2/3 nhân vật người Fontaine trong đội sẽ khiến Charlotte nhận 5%/10%/15% buff trị liệu; Mỗi 1/2/3 nhân vật không phải người Fontaine trong đội sẽ khiến Charlotte nhận 5%/10%/15% buff Sát Thương Nguyên Tố Băng.
firstperson_shutter

Màn Trập Tự Thân

Passive

Charlotte sau khi dùng "Ống Kính Thu Phóng Đặc Biệt", khả năng nhấn giữ của Kỹ Năng Nguyên Tố "Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh" sẽ không tạo ra hiệu quả vốn có, mà sẽ chuyển sang cách thức đặc biệt để chụp ảnh...

Cung mệnh

a_need_to_verify_facts

Lấy Xác Nhận Làm Ràng Buộc

Chòm sao Lv. 1

Ảnh Tĩnh - Xác Nhận Toàn Diện sau khi trị liệu cho nhân vật, sẽ gán ấn "Xác Minh" cho họ, mỗi 2s sẽ hồi phục một lượng HP bằng 80% tấn công của Charlotte cho nhân vật. Hiệu quả này duy trì 6s.
a_duty_to_pursue_truth

Lấy Sự Thật Làm Mục Tiêu

Chòm sao Lv. 2

Khi thi triển Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh, Ngài Verite tấn công trúng 1/2/3 kẻ địch trở lên, tấn công của Charlotte sẽ tăng 10%/20%/30%, duy trì 12s.
an_imperative_to_independence

Lấy Tự Thân Làm Tiên Quyết

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Ảnh Tĩnh - Xác Nhận Toàn Diện +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
a_responsibility_to_oversee

Lấy Giám Sát Làm Trách Nhiệm

Chòm sao Lv. 4

Ảnh Tĩnh - Xác Nhận Toàn Diện khi trúng kẻ địch có ấn "Cắt Hình Siêu Tốc" hoặc "Ấn Tượng Tập Trung", sát thương gây ra tăng 10%, đồng thời sẽ hồi phục cho Charlotte 2 điểm năng lượng. Mỗi 20s tối đa hồi phục 5 lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này.
a_principle_of_conscience

Lấy Lương Tri Làm Nguyên Tắc

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
a_summation_of_interest

Lấy Thú Vị Làm Lý Lẽ

Chòm sao Lv. 6

Tấn Công Thường hoặc Trọng Kích trúng kẻ địch có "Ấn Tượng Tập Trung" của kỹ năng Lấy Cảnh - Bố Cục Điểm Lạnh, Ngài Verite sẽ hỗ trợ tấn công, gây ra Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng tương ứng với 180% tấn công của Charlotte, đồng thời hồi phục một lượng HP bằng 42% tấn công của Charlotte cho nhân vật trong trận đứng trong phạm vi đó. Hiệu quả này mỗi 6s tối đa kích hoạt một lần, sát thương và hiệu quả trị liệu từ cách thức này sẽ được tính là sát thương và hiệu quả trị liệu của Kỹ Năng Nộ.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
903
Tấn Công Căn Bản
-
15
P.Ngự Căn Bản
-
46
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1