Mẫu Kim Phách

Mẫu Kim Phách (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: HP%
Pháp khí kim phách của Hắc Nham Xưởng. Trong ánh đen phát ra tia sáng của nhật nguyệt sao.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
HP%: 9
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

6s sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2s hồi 4 điểm năng lượng nguyên tố; Tất cả nhân vật trong đội mỗi 2s hồi 4% HP.

Nhân vật được đề xuất

barbaramonasangonomiya_kokomi

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18