Baizhu

Xây dựng Baizhu trong Genshin Impact

Dendro

Các xây dựng Baizhu tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4
Chọn 2

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

HP% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

HP%

Nón

HP% / Tăng Trị Liệu

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2HP%
3HP
4Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Baizhu tốt nhất

Kỹ năng Baizhu

Tấn Công Thường - Châm Cứu Mạ Vàng
Tấn Công Thường - Châm Cứu Mạ Vàng
Chẩn Đoán Phổ Quát
Chẩn Đoán Phổ Quát
Thầy thuốc nếu như nhìn thấu tia sáng trong hư ảo, ắt sẽ cứu được bệnh nhân trước khi có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện.
Trị Liệu Toàn Thư
Trị Liệu Toàn Thư
Nếu như thông đạt đất trời, dùng khí dưỡng thân, ắt sẽ bình an vô sự.

Thiên phú nội tại

five_fortunes_forever

Ngũ Vận Chung Thiên

Giai đoạn thăng thiên 1

Căn cứ vào lượng HP nhân vật trong trận của đội mà Baizhu nhận được những hiệu quả sau:
·HP thấp hơn 50%, Baizhu tăng 20% khả năng trị liệu;
·HP cao hơn 50%, Baizhu tăng 25% Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
all_things_are_of_the_earth

Tại Địa Vi Hóa

Giai đoạn thăng thiên 4

Nhân vật nhận được trị liệu từ Vô Khích Khí Thuẫn sẽ nhận được hiệu quả "Mộc Vận Chi Tuế": Căn cứ vào lượng giới hạn HP dưới 50000 của Baizhu, mỗi 1000 điểm sẽ tăng 2% sát thương gây ra từ phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa của nhân vật đó; Đồng thời tăng 0.8% lượng sát thương thêm từ phản ứng Tăng Cường, Lan Tràn, duy trì 6s.
herbal_nourishment

Vị Thảo Chi Tư

Passive

Khi có Baizhu trong đội, trong lúc tương tác với một số vật thu thập sẽ hồi phục HP cho nhân vật trong trận hiện tại, lượng hồi phục căn cứ vào 2.5% giới hạn HP của Baizhu.

Cung mệnh

attentive_observation

Khư Ngâm Chí Vi

Chòm sao Lv. 1

Số lần Chẩn Đoán Phổ Quát có thể sử dụng tăng 1 lần.
incisive_discernment

Động Tĩnh Tinh Minh

Chòm sao Lv. 2

Khi nhân vật của bản thân trong trận tấn công trúng kẻ địch gần đó, Baizhu sẽ thả Linh Hồn Tơ - Nối.
Linh Hồn Tơ - Nối tấn công tối đa một lần sẽ quay về, gây 250% Sát Thương Nguyên Tố Thảo dựa trên tấn công của Baizhu và 20% lượng hồi phục của Linh Hồn Tơ từ Chẩn Đoán Phổ Quát.
Sát thương gây ra từ cách thức này sẽ được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Mỗi 5s tối đa kích hoạt một lần.
all_aspects_stabilized

Bát Chính Định Khí

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Trị Liệu Toàn Thư +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
ancient_art_of_perception

Pháp Cổ Quan Minh

Chòm sao Lv. 4

Trong 15s sau khi thi triển Trị Liệu Toàn Thư, tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 80 điểm Tinh Thông Nguyên Tố.
the_hidden_ebb_and_flow

Doanh Hư Tàng Tượng

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Chẩn Đoán Phổ Quát +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
elimination_of_malicious_qi

Chân Tà Hợp Ly

Chòm sao Lv. 6

Căn cứ vào 8% giới hạn HP của Baizhu để tăng sát thương của Mạch Linh Khí từ Trị Liệu Toàn Thư.
Ngoài ra, Linh Hồn Tơ hoặc Linh Hồn Tơ - Nối khi đánh trúng kẻ địch sẽ có 100% tỷ lệ sản sinh Vô Khích Khí Thuẫn từ Trị Liệu Toàn Thư. Hiệu quả này mỗi Linh Hồn Tơ hoặc Linh Hồn Tơ - Nối chỉ kích hoạt một lần.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1039
Tấn Công Căn Bản
-
15
P.Ngự Căn Bản
-
39
HP%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1