Mảnh Chương Tế Lễ

Mảnh Chương Tế Lễ (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Cuốn kịch bản có thời gian lịch sử lâu dài, ghi lại những lời chúc phúc không còn nhận ra được nữa. Bị nguyền rủa, ăn mòn bởi gió thời gian.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tinh Thông Nguyên Tố: 48
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

barbarasucrosesangonomiya_kokomi

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18