Sucrose

Xây dựng Sucrose trong Genshin Impact

Anemo

Các xây dựng Sucrose tốt nhất

Cấu hình EM SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tinh Thông Nguyên Tố
2Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3Tấn Công%
4Tỷ Lệ Bạo Kích
5ST Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Sucrose tốt nhất

Kỹ năng Sucrose

Tấn Công Thường - Gió Thần Sáng Tạo
Tấn Công Thường - Gió Thần Sáng Tạo
Gió Thần Sáng Tạo 6308
Gió Thần Sáng Tạo 6308
Nói ra thật ngại, tuy nguyên tố tan biến rất nhanh, nhưng kỹ năng này lại rất tiện lợi trong thám hiểm. Đây là một thí nghiệm thất bại nhưng lại thành công ở mặt khác
Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2
Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2
Sucrose đôi khi cũng muốn đặt tên cho Phong Nguyên Bản. Nhưng số đời của chúng còn cao hơn Bá Tước Thỏ đến 893 đời.

Thiên phú nội tại

catalyst_conversion

Thay Thế Xúc Tác

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi Sucrose kích hoạt phản ứng khuếch tán sẽ tăng 50 tinh thông nguyên tố của tất cả nhân vật trong đội có loại nguyên tố tương ứng (không bao gồm bản thân Sucrose), duy trì 8s.
mollis_favonius

Gió Thổi Nhẹ Nhàng

Giai đoạn thăng thiên 4

Khi Gió Thần Sáng Tạo 6308 hoặc Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 đánh trúng địch, tăng 20% tinh thông nguyên tố của Sucrose cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân Sucrose), duy trì 8s.
astable_invention

Phát Hiện Không Ổn Định

Passive

Khi ghép nguyên liệu bồi dưỡng nhân vật và vũ khí, có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung mệnh

clustered_vacuum_field

Vùng Chân Không

Chòm sao Lv. 1

Số lần sử dụng Gió Thần Sáng Tạo 6308 tăng thêm 1.
beth_unbound_form

Beth Ngỗ Ngược

Chòm sao Lv. 2

Thời gian kéo dài Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 tăng 2s.
flawless_alchemistress

Thiếu Nữ Hoàn Hảo

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Gió Thần Sáng Tạo 6308 +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
alchemania

Ảo Tưởng Giả Kim

Chòm sao Lv. 4

Tấn công thường hoặc trọng kích của Sucrose tích lũy đánh trúng kẻ địch 7 lần, CD của Gió Thần Sáng Tạo 6308 sẽ giảm ngẫu nhiên 1-7s.
Mỗi 0.1s tối đa tính 1 lần.
caution_standard_flask

Bình Chăm Chỉ

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
chaotic_entropy

Thuyết Hỗn Loạn

Chòm sao Lv. 6

Nếu Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 xảy ra chuyển hóa nguyên tố thì tất cả đội sẽ nhận buff sát thương nguyên tố 20% trong khoảng thời gian kĩ năng duy trì.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
775
Tấn Công Căn Bản
-
14
P.Ngự Căn Bản
-
59
Tăng ST Nguyên Tố Phong
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1