Background image
Background image
Sucrose

Sucrose (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Gió Thần Sáng Tạo
Tấn Công Thường - Gió Thần Sáng Tạo
Gió Thần Sáng Tạo 6308
Gió Thần Sáng Tạo 6308
Nói ra thật ngại, tuy nguyên tố tan biến rất nhanh, nhưng kỹ năng này lại rất tiện lợi trong thám hiểm. Đây là một thí nghiệm thất bại nhưng lại thành công ở mặt khác
Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2
Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2
Sucrose đôi khi cũng muốn đặt tên cho Phong Nguyên Bản. Nhưng số đời của chúng còn cao hơn Bá Tước Thỏ đến 893 đời.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Thay Thế Xúc Tác
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi Sucrose kích hoạt phản ứng khuếch tán sẽ tăng 50 tinh thông nguyên tố của tất cả nhân vật trong đội có loại nguyên tố tương ứng (không bao gồm bản thân Sucrose), duy trì 8s.
Gió Thổi Nhẹ Nhàng
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi Gió Thần Sáng Tạo 6308 hoặc Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 đánh trúng địch, tăng 20% tinh thông nguyên tố của Sucrose cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân Sucrose), duy trì 8s.
Phát Hiện Không Ổn Định
Khi ghép nguyên liệu bồi dưỡng nhân vật và vũ khí, có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung mệnh

Vùng Chân Không
Chòm sao Lv. 1
Số lần sử dụng Gió Thần Sáng Tạo 6308 tăng thêm 1.
Beth Ngỗ Ngược
Chòm sao Lv. 2
Thời gian kéo dài Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 tăng 2s.
Thiếu Nữ Hoàn Hảo
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Gió Thần Sáng Tạo 6308 +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ảo Tưởng Giả Kim
Chòm sao Lv. 4
Tấn công thường hoặc trọng kích của Sucrose tích lũy đánh trúng kẻ địch 7 lần, CD của Gió Thần Sáng Tạo 6308 sẽ giảm ngẫu nhiên 1-7s.
Mỗi 0.1s tối đa tính 1 lần.
Bình Chăm Chỉ
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thuyết Hỗn Loạn
Chòm sao Lv. 6
Nếu Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2 xảy ra chuyển hóa nguyên tố thì tất cả đội sẽ nhận buff sát thương nguyên tố 20% trong khoảng thời gian kĩ năng duy trì.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
775
Tấn Công Căn Bản
-
14
P.Ngự Căn Bản
-
59
Tăng ST Nguyên Tố Phong
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1