Hải Đồ Vạn Quốc

Hải Đồ Vạn Quốc (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Hải đồ ghi lại chi tiết vùng khí hậu hải lưu xung quanh đại lục, từ dị quốc qua tay thương nhân lưu lạc đến Liyue.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tinh Thông Nguyên Tố: 24
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố, cộng dồn 2 tầng.

Nhân vật được đề xuất

sucrose

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18