Background image
Background image
Lisa

Lisa (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Sấm Sét Cảm Ứng
Tấn Công Thường: Sấm Sét Cảm Ứng
Sấm Giội
Sấm Giội
Màu sắc của lôi điện là màu sắc đầy mê hoặc của ma nữ tường vi.
Tường Vi Sấm Sét
Tường Vi Sấm Sét
Đóa tường vi này thật đẹp, nhưng lại có gai chết người.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi

4

Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc
Thưởng:
2

Kháng nguyên tố Lôi tăng 40%.

4

Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Lôi.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Dư Chấn Điện Cảm
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi trọng kích đánh trúng, sẽ kèm theo hiệu ứng dẫn điện của Sấm Giội.
Lực Tĩnh Điện
Giai đoạn thăng thiên 4
Địch bị Tường Vi Sấm Sét tấn công, giảm phòng ngự 15%, kéo dài 10s.
Thông Thạo Thuốc
Khi tạo ra thuốc, có tỷ lệ 20% hoàn trả một phần nguyên liệu ghép ra.

Cung mệnh

Đường Điện Vô Hạn
Chòm sao Lv. 1
Khi nhấn giữ Sấm Giội, mỗi khi đánh trúng địch sẽ hồi phục 2 điểm năng lượng Nguyên Tố cho Lisa.
Tối đa hồi phục 10 điểm Năng Lượng Nguyên Tố mỗi lần.
Kết Giới Lưới Điện
Chòm sao Lv. 2
Khi nhấn giữ Sấm Giội, có hiệu quả như sau:
Phòng ngự tăng 25%;
Tăng khả năng kháng gián đoạn của Lisa.
Sấm Sét Cộng Hưởng
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Tường Vi Sấm Sét +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Dòng Điện Như Mưa
Chòm sao Lv. 4
Khi Tường Vi Sấm Sét tấn công, sét bắn ra sẽ tăng từ 1-3 tia.
Sét Đồng Phân
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Sấm Giội +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Rung Động Của Ma Nữ
Chòm sao Lv. 6
Khi Lisa tham chiến, tạo thêm 3 lớp dẫn điện của Sấm Giộivới địch ở gần.
Hiệu quả này 5s xuất hiện 1 lần.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
802
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
48
Tinh Thông Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1