Chương Nhạc Lang Thang

Chương Nhạc Lang Thang (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Quyển sổ dày ghi chép nhiều bản nhạc. Tuy rằng bị mọt gặm nhấm, nhưng bút tích còn sót lại vẫn phát ra sức mạnh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
ST Bạo Kích: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

Nhân vật được đề xuất

ningguangkleemonayanfeiyae_mikoshikanoin_heizou

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18