The Widsith

The Widsith (4★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: ความแรงคริ
หนังสือบันทึกเนื้อเพลงเล่มหนา ๆ ซึ่งถึงแม้จะถูกแมลงและสายลมทำให้ผุกร่อนไปบ้าง แต่ลายมือที่เหลืออยู่ก็ยังคงเผยพลังงานให้เห็นอยู่ดี

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 42
ความแรงคริ: 12
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้ จะได้รับบทเพลงแบบสุ่มเป็นเวลา 10 วินาที โดยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที การอ่านบรรเลง: เพิ่มพลังโจมตี 60%; เพลงประกอบ: เพิ่มความเสียหายธาตุทั้งหมดขึ้น 48%; การแสดงสลับฉาก: ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 240

Recomended Characters

yanfeimonakleesucroseyae_miko

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18