Neuvillette

สร้าง Neuvillette ใน Genshin Impact

Hydro

สร้าง Neuvillette ที่ดีที่สุด

บิลด์ของ DPS

สิ่งประดิษฐ์

1
2
เลือก 2
4
5
6

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังชีวิต%

ถ้วย

โบนัสความเสียหายน้ำ / พลังชีวิต%

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ / พลังชีวิต%

ลำดับความสำคัญของ Substats

1การฟื้นฟูพลังงาน
2อัตราคริ
3Crit DMG
4พลังชีวิต%
5พลังชีวิต

ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ

NAการโจมตีปกติ>Qระเบิด>Eทักษะ

ทีม Neuvillette ที่ดีที่สุด

ทักษะ Neuvillette

โจมตีปกติ: As Water Seeks Equilibrium
โจมตีปกติ: As Water Seeks Equilibrium
O Tears, I Shall Repay
O Tears, I Shall Repay
"กฎหมายสามารถยับยั้งอาชญากรรมทั้งมวล แต่ไม่สามารถกำจัดอาชญากรรมได้ด้วยตัวมันเอง"
O Tides, I Have Returned
O Tides, I Have Returned
"กฎหมายถูกตราขึ้นหลังจากมีการออกคำสั่ง และนอกเหนือจากนั้น กฎแห่งธรรมชาติได้พันธนาการทุกเผ่าพันธุ์และทุกยุคสมัยมาตั้งแต่โบราณกาล"

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

heir_to_the_ancient_seas_authority

Heir to the Ancient Sea's Authority

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1

เมื่อตัวละครในทีมทำให้เกิดปฏิกิริยาระเหย, แช่แข็ง, ชาร์จไฟฟ้า, งอกเงย, กระจายธาตุน้ำ หรือตกผลึกธาตุน้ำแก่ศัตรู Neuvillette จะได้รับเอฟเฟกต์ "Past Draconic Glories" เป็นเวลา 30 วินาที โดยซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ทำให้การชาร์จโจมตี: Equitable Judgment สร้างความเสียหาย 110%/125%/160% ของความเสียหายเดิม
"Past Draconic Glories" ที่เกิดจากปฏิกิริยาธาตุแต่ละชนิดจะคงอยู่แยกกัน
discipline_of_the_supreme_arbitration

Discipline of the Supreme Arbitration

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4

ทุก 1% ของค่าพลังชีวิตปัจจุบันที่สูงกว่า 30% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Neuvillette จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 0.6% โดยสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุด 30%
gather_like_the_tide

Gather Like the Tide

Passive

เมื่อตัวละครในทีมของตนเองทำการพุ่งตัวในน้ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น 15%
ไม่สามารถซ้อนทับพรสวรรค์ติดตัวที่เอฟเฟกต์เหมือนกันทุกประการได้

กลุ่มดาว

venerable_institution

Venerable Institution

ระดับกลุ่มดาว 1

เมื่อ Neuvillette เข้าสู่การต่อสู้ จะได้รับ "Past Draconic Glories" ของพรสวรรค์ติดตัว "Heir to the Ancient Sea's Authority" 1 ชั้น โดยต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัว "Heir to the Ancient Sea's Authority" ก่อน
นอกจากนี้ เมื่อใช้การชาร์จโจมตี: Legal Evaluation หรือชาร์จโจมตี: Equitable Judgment จะเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักของ Neuvillette
juridical_exhortation

Juridical Exhortation

ระดับกลุ่มดาว 2

พรสวรรค์ติดตัว "Heir to the Ancient Sea's Authority" ได้รับการเสริมพลัง: แต่ละชั้นของ "Past Draconic Glories" จะทำให้ความแรงคริของการชาร์จโจมตี: Equitable Judgment เพิ่มขึ้น 14% โดยสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุด 42%
ต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัว "Heir to the Ancient Sea's Authority" ก่อน
ancient_postulation

Ancient Postulation

ระดับกลุ่มดาว 3

เพิ่มเลเวลสกิลของโจมตีปกติ: As Water Seeks Equilibrium ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
crown_of_commiseration

Crown of Commiseration

ระดับกลุ่มดาว 4

เมื่อ Neuvillette เข้าร่วมการต่อสู้และได้รับการรักษา จะทำให้เกิด Sourcewater Droplet 1 อัน เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 4 วินาที
axiomatic_judgment

Axiomatic Judgment

ระดับกลุ่มดาว 5

เพิ่มเลเวลสกิลของ O Tides, I Have Returned ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
wrathful_recompense

Wrathful Recompense

ระดับกลุ่มดาว 6

เมื่อใช้การชาร์จโจมตี: Equitable Judgment แล้ว Neuvillette จะสามารถดูดซับ Sourcewater Droplet ในระยะที่กำหนด ซึ่ง Sourcewater Droplet แต่ละอันที่ดูดซับ จะทำให้ระยะเวลาคงอยู่ของการชาร์จโจมตี: Equitable Judgment เพิ่มขึ้น 1 วินาที
นอกจากนี้ เมื่อชาร์จโจมตี: Equitable Judgment โดนศัตรู จะปล่อยกระแสน้ำสองสายทุก 2 วินาที กระแสน้ำแต่ละสายจะสร้างความเสียหายน้ำเท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Neuvillette ความเสียหายที่สร้างด้วยวิธีนี้ จะถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากชาร์จโจมตี: Equitable Judgment

สถิติ

ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
-
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
1144
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
16
ป้องกันพื้นฐาน
-
45
ความแรงคริ
-
50.0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1