Background image
Background image
Nahida

Nahida (5★)

Skills

โจมตีปกติ: Akara
โจมตีปกติ: Akara
All Schemes to Know
All Schemes to Know
เทพแห่งแมกไม้ได้เปล่งรัศมีสัจธรรมอันสูงสุดของเธอไปยังความว่างเปล่า ส่องแสงไปยังต้นกำเนิดและความพินาศแห่งกรรมทั้งสาม
Illusory Heart
Illusory Heart
บางทีสิ่งทั้งปวงที่อาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ อาจเป็นเพียงความฝันที่กลับหัวกลับหาง ในสายตาของเทพแห่งปัญญาเท่านั้น

Builds

อาวุธ:

A Thousand Floating Dreams R0

ความชำนาญธาตุ

ตัวละครอื่นแต่ละตัวในทีมนอกจากผู้สวมใส่ จะมอบเอฟเฟกต์บัฟให้แก่ผู้สวมใส่ โดยขึ้นกับว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันกับผู้สวมใส่ หากเป็นธาตุชนิดเดียวกัน: ความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้น 32/40/48/56/64 หน่วย; ธาตุต่างชนิดกัน: โบนัสความเสียหายธาตุที่เป็นชนิดธาตุของผู้สวมใส่ จะเพิ่มขึ้น 10%/14%/18%/22%/26% โดยที่เอฟเฟกต์บัฟแต่ละชนิดข้างต้น จะซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น นอกจากนี้ ความชำนาญธาตุของตัวละครอื่นในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น 40/42/44/46/48 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้น จะสามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
QBurst>ESkill>NANormal Attack
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

Elemental Mastery

Goblet

Elemental Mastery / Dendro DMG

Circlet

Elemental Mastery / CRIT Rate / CRIT DMG

Substats priority

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Elemental Mastery / ATK
Bonus:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

ภายใน 8 วินาที หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ ตัวละครที่สวมใส่ จะได้รับการเสริมพลัง โดยขึ้นกับประเภทธาตุของตัวละครอื่นในทีม: ตัวละครทุก 1 ตัว ในทีม ที่มีชนิดธาตุเหมือนกับผู้สวมใส่ จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 14%; ตัวละครทุก 1 ตัว ในทีม ที่มีชนิดธาตุต่างกับผู้สวมใส่ จะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 50 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละชนิดที่กล่าวถึงข้างต้น จะนับตัวละครมากสุด 3 ตัว โดยที่ทุก 8 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง และจะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

หรือ
Bonus:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายไม้ 15%

4

หลังจากที่สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายถูกศัตรู ความต้านทานไม้ของเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะลดลง 30% เป็นเวลา 8 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

หรือ
Bonus:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

Best Team Comp

Passives

Compassion Illuminated
Ascension Phase 1
การปลดปล่อย Illusory Heart จะทำให้ Shrine of Maya ได้รับเอฟเฟกต์ต่อไปนี้:
เพิ่มความชำนาญธาตุให้แก่ตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนั้น 25% ของค่าความชำนาญธาตุของตัวละครที่มีความชำนาญธาตุสูงที่สุดในทีม
ด้วยวิธีนี้ จะสามารถเพิ่มความชำนาญธาตุได้มากสุด 250 หน่วย
Awakening Elucidated
Ascension Phase 4
ความชำนาญธาตุทุก 1 หน่วย ที่เกินจาก 200 หน่วย ของความชำนาญธาตุของ Nahida จะทำให้ Tri-Karma Purification ของ All Schemes to Know สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0.1% และมีอัตราคริเพิ่มขึ้น 0.03%
ด้วยวิธีนี้ จะสามารถทำให้ Tri-Karma Purification สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้มากสุด 80% และมีอัตราคริเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 24%
On All Things Meditated
Nahida สามารถโต้ตอบกับไอเทมที่เก็บได้ที่อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดบางส่วนได้ ผ่านการใช้ All Schemes to Know
บางทีสกิลนี้ อาจจะยังมีเอฟเฟกต์อย่างอื่นอีกก็ได้นะ...

Constellations

The Seed of Stored Knowledge
Constellation Lv. 1
เมื่อใช้ Shrine of Maya ในตอนที่นับจำนวนชนิดธาตุของตัวละครที่อยู่ในทีม จะนับตัวละครธาตุไฟ, ธาตุไฟฟ้า และธาตุน้ำเพิ่มอย่างละ 1 ตัว
The Root of All Fullness
Constellation Lv. 2
ศัตรูที่อยู่ภายใต้สภาวะ Seed of Skandha ที่เกิดจากตัวของ Nahida เอง จะได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์ดังนี้:
·เมื่อได้รับปฏิกิริยาติดไฟ, งอกเงย, ไฮเปอร์บลูม และเบ่งบาน จะสามารถติดคริได้ โดยจะถูกกำหนดให้มีอัตราคริ 20% และมีความแรงคริ 100%;
·ภายใน 8 วินาที หลังจากได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาปลุกเร้า, บีบอัด และแพร่ขยาย พลังป้องกันจะลดลง 30%
The Shoot of Conscious Attainment
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ All Schemes to Know ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
The Stem of Manifest Inference
Constellation Lv. 4
เมื่อจำนวนศัตรูที่ได้รับผลกระทบจาก Seeds of Skandha ของ All Schemes to Know และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมี 1/2/3/4 (หรือมากกว่า) ตัว ความชำนาญธาตุของ Nahida จะเพิ่มขึ้น 100/120/140/160 หน่วย
The Leaves of Enlightening Speech
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Illusory Heart ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
The Fruit of Reason's Culmination
Constellation Lv. 6
หลังจากใช้ Illusory Heart เมื่อการโจมตีปกติ หรือชาร์จโจมตีของ Nahida ถูกศัตรูที่อยู่ภายใต้สภาวะ Seed of Skandha ของ All Schemes to Know จะปล่อย Tri-Karma Purification: Karmic Oblivion ใส่ศัตรูตัวดังกล่าว รวมไปถึงศัตรูทั้งหมดที่เชื่อมโยงด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายไม้ โดยขึ้นกับ 200% ของพลังโจมตี และ 400% ของความชำนาญธาตุของเธอ
ความเสียหายที่ Tri-Karma Purification: Karmic Oblivion สร้าง จะถูกมองว่าเป็นความเสียหายของสกิลธาตุ ซึ่งทุก 0.2 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง
เอฟเฟกต์นี้ จะคงอยู่ได้นานสุดถึง 10 วินาที และจะหายไปเมื่อ Nahida ใช้ Tri-Karma Purification: Karmic Oblivion ถึง 6 ครั้ง

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1