Nahida

Xây dựng Nahida trong Genshin Impact

Dendro

Các xây dựng Nahida tốt nhất

Cấu hình DPS & SUPPORT

Đội hình Nahida tốt nhất

Kỹ năng Nahida

Tấn Công Thường - Akara
Tấn Công Thường - Akara
Lắng Nghe Thế Gian
Lắng Nghe Thế Gian
Vị thần cỏ cây chiếu sáng chân lý tối thượng của mình vào hư không, soi sáng nguồn gốc và sự hủy diệt của tam nghiệp.
Ảo Ảnh Tâm Can
Ảo Ảnh Tâm Can
Trong mắt của vị thần trí tuệ, sâm la vạn tượng chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng hư ảo.

Thiên phú nội tại

compassion_illuminated

Từ Bi Chiếu Rọi

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Cung Điện Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
Căn cứ vào 25% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
Tối đa tăng 250 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.
awakening_elucidated

Giác Ngộ Thức Tỉnh

Giai đoạn thăng thiên 4

Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.
on_all_things_meditated

Tịnh Hành Tùy Niệm

Passive

Nahida có thể thông qua Lắng Nghe Thế Gian để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định.
Hoặc là sẽ còn có hiệu quả khác...

Cung mệnh

the_seed_of_stored_knowledge

Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức

Chòm sao Lv. 1

Lúc tính toán loại nguyên tố của các nhân vật khi triển khai Cung Điện Maya sẽ cộng thêm 1 nhân vật của mỗi loại nguyên tố Hỏa, Lôi, Thủy.
the_root_of_all_fullness

Rễ Cây Chờ Đợi Thiện Kiến

Chòm sao Lv. 2

Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha của bản thân Nahida sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả sau:
·Khi chịu sát thương phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ có thể bạo kích, tỉ lệ bạo kích cố định là 20%, sát thương bạo kích cố định là 100%;
·Trong 8s sau khi chịu ảnh hưởng của phản ứng Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, phòng thủ giảm 30%.
the_shoot_of_conscious_attainment

Mầm Chồi Thấm Dần Thành Tựu

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
the_stem_of_manifest_inference

Thân Nhánh Ước Lượng Thực Hành

Chòm sao Lv. 4

Kẻ địch bị gắn Hạt Giống Skandha khi ở trong Lắng Nghe Thế Gian có số lượng là 1/2/3/4 hay nhiều hơn, Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida sẽ tăng 100/120/140/160 điểm.
the_leaves_of_enlightening_speech

Nhành Lá Phá Giải Ngu Muội

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Ảo Ảnh Tâm Can +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
the_fruit_of_reasons_culmination

Quả Mọng Thấu Hiểu Vạn Vật

Chòm sao Lv. 6

Sau khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, tấn công thường và trọng kích của Nahida khi đánh trúng kẻ địch có trạng thái Hạt Giống Skandha trong Lắng Nghe Thế Gian sẽ thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp lên kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo căn cứ theo 200% sức tấn công và 400% Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida.
Sát thương gây ra từ Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
Hiệu quả này tối đa duy trì 10s, sẽ giải trừ khi Nahida thi triển 6 lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
807
Tấn Công Căn Bản
-
23
P.Ngự Căn Bản
-
49
Tinh Thông Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1