Background image
Background image
Nahida

Nahida (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Akara
Tấn Công Thường - Akara
Lắng Nghe Thế Gian
Lắng Nghe Thế Gian
Vị thần cỏ cây chiếu sáng chân lý tối thượng của mình vào hư không, soi sáng nguồn gốc và sự hủy diệt của tam nghiệp.
Ảo Ảnh Tâm Can
Ảo Ảnh Tâm Can
Trong mắt của vị thần trí tuệ, sâm la vạn tượng chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng hư ảo.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / Crit DMG / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Từ Bi Chiếu Rọi
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Cung Điện Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
Căn cứ vào 25% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
Tối đa tăng 250 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.
Giác Ngộ Thức Tỉnh
Giai đoạn thăng thiên 4
Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.
Tịnh Hành Tùy Niệm
Nahida có thể thông qua Lắng Nghe Thế Gian để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định.
Hoặc là sẽ còn có hiệu quả khác...

Cung mệnh

Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức
Chòm sao Lv. 1
Lúc tính toán loại nguyên tố của các nhân vật khi triển khai Cung Điện Maya sẽ cộng thêm 1 nhân vật của mỗi loại nguyên tố Hỏa, Lôi, Thủy.
Rễ Cây Chờ Đợi Thiện Kiến
Chòm sao Lv. 2
Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha của bản thân Nahida sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả sau:
·Khi chịu sát thương phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ có thể bạo kích, tỉ lệ bạo kích cố định là 20%, sát thương bạo kích cố định là 100%;
·Trong 8s sau khi chịu ảnh hưởng của phản ứng Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, phòng thủ giảm 30%.
Mầm Chồi Thấm Dần Thành Tựu
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thân Nhánh Ước Lượng Thực Hành
Chòm sao Lv. 4
Kẻ địch bị gắn Hạt Giống Skandha khi ở trong Lắng Nghe Thế Gian có số lượng là 1/2/3/4 hay nhiều hơn, Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida sẽ tăng 100/120/140/160 điểm.
Nhành Lá Phá Giải Ngu Muội
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Ảo Ảnh Tâm Can +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quả Mọng Thấu Hiểu Vạn Vật
Chòm sao Lv. 6
Sau khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, tấn công thường và trọng kích của Nahida khi đánh trúng kẻ địch có trạng thái Hạt Giống Skandha trong Lắng Nghe Thế Gian sẽ thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp lên kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo căn cứ theo 200% sức tấn công và 400% Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida.
Sát thương gây ra từ Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
Hiệu quả này tối đa duy trì 10s, sẽ giải trừ khi Nahida thi triển 6 lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
807
Tấn Công Căn Bản
24
P.Ngự Căn Bản
49
Tinh Thông Nguyên Tố
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1