Điển Tích Tây Phong

Điển Tích Tây Phong (5★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Điển tích được người dân sùng bái gió viết nên. Qua ngàn năm, niềm tin được lưu truyền và nhận được sự ưu ái của gió, tràn đầy sức mạnh và sự chúc phúc.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
Tỷ Lệ Bạo Kích: 7.2
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố. Cộng dồn tối đa 4 lần, kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.

Nhân vật được đề xuất

klee

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27