Background image
Background image
Kẻ Lang Thang

Kẻ Lang Thang (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Cung Đàn Lay Chiến Kỳ
Tấn Công Thường - Cung Đàn Lay Chiến Kỳ
Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng
Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng
"Thế gian vốn quay cuồng, bí mật giấu trong hoa."
Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên
Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên
"Trời âm u rồi sẽ rạng, quá khứ hôm nay như bụi trần, chôn vùi trong gió xưa."

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Phong

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tấn Công / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Khi trọng kích trúng kẻ địch, tốc độ tấn công thường của nhân vật này tăng 10%; sát thương gây ra từ tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 40%, duy trì 15s.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây tiếp theo, trong thời gian duy trì, hiệu quả này sẽ không kích hoạt lần nữa.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt "Nghi Lễ Vực Thẳm": Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất. Khi tấn công thường chưa kích hoạt "Nghi Lễ Vực Thẳm", sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, trong 0.2s tối đa kích hoạt 1 lần.

hoặc

Chọn 2

hoặc
Thưởng:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

4

Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

hoặc
Thưởng:
2

Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

4

Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Hỏa.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Lượm Ngọc Được Hoa
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi thi triển Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng, nếu tiếp xúc với Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, sẽ căn cứ vào loại nguyên tố tiếp xúc để nhận được hiệu quả cường hóa tương ứng trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao lần này:
·Nguyên Tố Thủy: Giới hạn Ngự Không Lực tăng 20 điểm;
·Nguyên Tố Hỏa: Tấn công tăng 30%;
·Nguyên Tố Băng: Tỉ lệ bạo kích tăng 20%;
·Nguyên Tố Lôi: Tấn công thường và trọng kích khi trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.8 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa hồi phục một lần bằng cách này.

Cùng lúc tối đa nhận được 2 loại hiệu quả cường hóa nguyên tố tương ứng.
Gió Lốc Hão Huyền
Giai đoạn thăng thiên 4
Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, khi Ngự Không - Bất Sinh Đoạn hoặc Ngự Không - Phong Nhẫn Giới của Kẻ Lang Thang đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 16% nhận được hiệu ứng "Hạ Màn": Khi Kẻ Lang Thang tăng tốc trên không trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao lần này, sẽ xóa bỏ hiệu ứng Hạ Màn, khiến lần tăng tốc trên không này không tiêu hao Ngự Không Lực, đồng thời bắn ra 4 mũi tên gió, lần lượt gây Sát Thương Nguyên Tố Phong bằng 35% tấn công.
Khi Ngự Không - Bất Sinh Đoạn và Ngự Không - Phong Nhẫn Giới chưa gây hiệu ứng Hạ Màn sẽ khiến tỉ lệ kích hoạt lần sau tăng 12%; Trong 0.1s tối đa phán đoán 1 lần xem có kích hoạt hiệu ứng Hạ Màn hay không.
Cung Đàn Gió Xoáy
Khi đột phá cung và pháp khí, lượng Mora tiêu hao giảm 50%.

Cung mệnh

Chương Đầu - Sải Bước Theo Gió Bão
Chòm sao Lv. 1
Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, tốc độ tấn công của Ngự Không - Bất Sinh Đoạn và Ngự Không - Phong Nhẫn Giới của Kẻ Lang Thang tăng 10%.
Lúc này, mũi tên gió bắn ra từ thiên phú "Gió Lốc Hão Huyền" gây thêm sát thương bằng 25% tấn công. Hiệu quả này cần mở khóa thiên phú "Gió Lốc Hão Huyền".
Chương Hai - Trăng Bạc Cùng Sóng Xanh
Chòm sao Lv. 2
Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên sẽ so sánh Ngự Không Lực tối đa và hiện tại, mỗi 1 điểm chênh lệch sẽ khiến sát thương gây ra của Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên lần này tăng 4%.
Thông qua cách này, tối đa khiến sát thương của Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên tăng 200%.
Chương Ba - Khúc Hoàng Hôn Vĩnh Hằng
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Chương Bốn - Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa
Chòm sao Lv. 4
Khi thi triển Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng, nếu kích hoạt hiệu quả cường hóa theo loại hình nguyên tố của thiên phú "Lượm Ngọc Được Hoa", sẽ ngẫu nhiên nhận thêm một hiệu quả cường hóa chưa kích hoạt của lần đó. Cùng lúc chỉ nhận được tối đa 3 loại hiệu quả cường hóa của nguyên tố tương ứng.
Cần mở khóa thiên phú "Lượm Ngọc Được Hoa".
Chương Cuối - Hiện Tại Trong Quá Khứ
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lời Chúc - Màn Sương Nghiêng Gió Rừng
Chòm sao Lv. 6
Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, khi Kẻ Lang Thang chủ động thi triển Ngự Không - Bất Sinh Đoạn đánh trúng kẻ địch, sẽ sản sinh hiệu quả sau:
·Tiến hành thêm một lần Ngự Không - Bất Sinh Đoạn ở vị trí trúng đòn, gây lượng sát thương bằng 40% sát thương gốc và được tính là sát thương tấn công thường;
·Khi Ngự Không Lực của Kẻ Lang Thang thấp hơn 40 điểm sẽ hồi cho Kẻ Lang Thang 4 điểm Ngự Không Lực. Mỗi 0.2s tối đa hồi phục 1 lần Ngự Không Lực bằng cách này. Trong một lần Tựa Gió Bay Cao tối đa kích hoạt 5 lần.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
791
Tấn Công Căn Bản
-
26
P.Ngự Căn Bản
-
47
Tỷ Lệ Bạo Kích
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1