Kẻ Lang Thang

Xây dựng Kẻ Lang Thang trong Genshin Impact

Anemo

Các xây dựng Kẻ Lang Thang tốt nhất

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5
6
7

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Phong

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Tấn Công
5Tinh Thông Nguyên Tố
6Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ

Đội hình Kẻ Lang Thang tốt nhất

Kỹ năng Kẻ Lang Thang

Tấn Công Thường - Cung Đàn Lay Chiến Kỳ
Tấn Công Thường - Cung Đàn Lay Chiến Kỳ
Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng
Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng
"Thế gian vốn quay cuồng, bí mật giấu trong hoa."
Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên
Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên
"Trời âm u rồi sẽ rạng, quá khứ hôm nay như bụi trần, chôn vùi trong gió xưa."

Thiên phú nội tại

jadeclaimed_flower

Lượm Ngọc Được Hoa

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi thi triển Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng, nếu tiếp xúc với Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, sẽ căn cứ vào loại nguyên tố tiếp xúc để nhận được hiệu quả cường hóa tương ứng trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao lần này:
·Nguyên Tố Thủy: Giới hạn Ngự Không Lực tăng 20 điểm;
·Nguyên Tố Hỏa: Tấn công tăng 30%;
·Nguyên Tố Băng: Tỉ lệ bạo kích tăng 20%;
·Nguyên Tố Lôi: Tấn công thường và trọng kích khi trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.8 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa hồi phục một lần bằng cách này.

Cùng lúc tối đa nhận được 2 loại hiệu quả cường hóa nguyên tố tương ứng.
gales_of_reverie

Gió Lốc Hão Huyền

Giai đoạn thăng thiên 4

Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, khi Ngự Không - Bất Sinh Đoạn hoặc Ngự Không - Phong Nhẫn Giới của Kẻ Lang Thang đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 16% nhận được hiệu ứng "Hạ Màn": Khi Kẻ Lang Thang tăng tốc trên không trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao lần này, sẽ xóa bỏ hiệu ứng Hạ Màn, khiến lần tăng tốc trên không này không tiêu hao Ngự Không Lực, đồng thời bắn ra 4 mũi tên gió, lần lượt gây Sát Thương Nguyên Tố Phong bằng 35% tấn công.
Khi Ngự Không - Bất Sinh Đoạn và Ngự Không - Phong Nhẫn Giới chưa gây hiệu ứng Hạ Màn sẽ khiến tỉ lệ kích hoạt lần sau tăng 12%; Trong 0.1s tối đa phán đoán 1 lần xem có kích hoạt hiệu ứng Hạ Màn hay không.
strum_the_swirling_winds

Cung Đàn Gió Xoáy

Passive

Khi đột phá cung và pháp khí, lượng Mora tiêu hao giảm 50%.

Cung mệnh

shoban_ostentatious_plumage

Chương Đầu - Sải Bước Theo Gió Bão

Chòm sao Lv. 1

Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, tốc độ tấn công của Ngự Không - Bất Sinh Đoạn và Ngự Không - Phong Nhẫn Giới của Kẻ Lang Thang tăng 10%.
Lúc này, mũi tên gió bắn ra từ thiên phú "Gió Lốc Hão Huyền" gây thêm sát thương bằng 25% tấn công. Hiệu quả này cần mở khóa thiên phú "Gió Lốc Hão Huyền".
niban_isle_amidst_white_waves

Chương Hai - Trăng Bạc Cùng Sóng Xanh

Chòm sao Lv. 2

Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên sẽ so sánh Ngự Không Lực tối đa và hiện tại, mỗi 1 điểm chênh lệch sẽ khiến sát thương gây ra của Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên lần này tăng 4%.
Thông qua cách này, tối đa khiến sát thương của Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên tăng 200%.
sanban_moonflower_kusemai

Chương Ba - Khúc Hoàng Hôn Vĩnh Hằng

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Kyougen - Thức Lạc Ngũ Phiên +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
yonban_set_adrift_into_spring

Chương Bốn - Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa

Chòm sao Lv. 4

Khi thi triển Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng, nếu kích hoạt hiệu quả cường hóa theo loại hình nguyên tố của thiên phú "Lượm Ngọc Được Hoa", sẽ ngẫu nhiên nhận thêm một hiệu quả cường hóa chưa kích hoạt của lần đó. Cùng lúc chỉ nhận được tối đa 3 loại hiệu quả cường hóa của nguyên tố tương ứng.
Cần mở khóa thiên phú "Lượm Ngọc Được Hoa".
matsuban_ancient_illuminator_from_abroad

Chương Cuối - Hiện Tại Trong Quá Khứ

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Hanega - Hùng Ca Gió Thoảng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
shugen_the_curtains_melancholic_sway

Lời Chúc - Màn Sương Nghiêng Gió Rừng

Chòm sao Lv. 6

Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, khi Kẻ Lang Thang chủ động thi triển Ngự Không - Bất Sinh Đoạn đánh trúng kẻ địch, sẽ sản sinh hiệu quả sau:
·Tiến hành thêm một lần Ngự Không - Bất Sinh Đoạn ở vị trí trúng đòn, gây lượng sát thương bằng 40% sát thương gốc và được tính là sát thương tấn công thường;
·Khi Ngự Không Lực của Kẻ Lang Thang thấp hơn 40 điểm sẽ hồi cho Kẻ Lang Thang 4 điểm Ngự Không Lực. Mỗi 0.2s tối đa hồi phục 1 lần Ngự Không Lực bằng cách này. Trong một lần Tựa Gió Bay Cao tối đa kích hoạt 5 lần.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
791
Tấn Công Căn Bản
-
26
P.Ngự Căn Bản
-
47
Tỷ Lệ Bạo Kích
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1