Chiêu Tâm

Chiêu Tâm (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Trân châu u ám, tương truyền sở hữu sức mạnh nhìn thấu tâm can.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tấn Công%: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ thi triển 1 cầu phép Chiêu Tâm, gây sát thương bằng 240% lực tấn công, tối đa bắn 4 lần vào địch. Mỗi 12s thi triển nhiều nhất 1 lần.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18