Background image
Background image
Yanfei

Yanfei (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Hỏa Ấn
Tấn Công Thường - Hỏa Ấn
Sắc Lệnh Đã Ký
Sắc Lệnh Đã Ký
Ngoài hiệu lực pháp lý ra, ngọn lửa còn mang những điều khoản bổ sung riêng của Yanfei. Suy cho cùng thì quy luật tự nhiên sẽ không thể thay đổi bởi một mình tổng bộ.
Khế Ước Đã Định
Khế Ước Đã Định
"Điều khoản đã đủ, lập khế ước sinh tử nào. Đương nhiên, ta sống ngươi chết!"

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
NANormal Attack>QNộ>EKỹ năng
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK% / Elemental Mastery

Goblet

Pyro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Energy Recharge / Elemental Mastery / ATK
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

4

Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

hoặc
Bonus:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

hoặc
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả khiên tăng 35%

4

Khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% tăng sát thương của tấn công thường và trọng kích.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Điều Khoản Liên Quan
Ascension Phase 1
Khi Yanfei tiêu hao Đan Hỏa Ấn thông qua trọng kích, mỗi Đan Hỏa Ấn sẽ tăng 5% buff sát thương Nguyên Tố Hỏa của Yanfei, kéo dài 6s. Nếu thi triển lại trọng kích trong thời gian duy trì hiệu ứng này, sẽ hủy hiệu ứng ban đầu trước.
Pháp Thú Chước Nhãn
Ascension Phase 4
Khi Yanfei chủ động thi triển Trọng Kích gây ra bạo kích sẽ gây thêm 1 lần sát thương phạm vi Nguyên Tố Hỏa bằng 80% tấn công. Sát thương này xem như sát thương Trọng Kích.
Thông Minh Uyên Bác
Hiển thị vị trí đặc sản xung quanh khu vực Liyue trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Được Nước Làm Tới
Constellation Lv. 1
Khi Yanfei thực hiện trọng kích, mỗi khi sở hữu 1 Đan Hỏa Ấn sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn trong thời gian tụ lực, đồng thời giảm thêm thể lực tiêu hao bằng với 10% Trọng Kích của lần này.
Quyền Giải Thích Cuối Cùng
Constellation Lv. 2
Khi Yanfei thi triển trọng kích lên kẻ địch có HP dưới 50%, tỷ lệ bạo kích tăng 20%.
Chân Hỏa Luyện Bảo Ấn
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Sắc Lệnh Đã Ký +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đan Thư Kim Thiết Quyển
Constellation Lv. 4
Khi thi triển Khế Ước Đã Định:
Hình thành tấm khiên hấp thu sát thương tương đương với 45% giới hạn HP, kéo dài 15s.
Khiên có hiệu quả hấp thụ 250% sát thương Nguyên Tố Hỏa.
Tuân Pháp Thiết Kết Thư
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Khế Ước Đã Định +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Điều Khoản Đi Kèm
Constellation Lv. 6
Số lượng tối đa của Đan Hỏa Ấn mà Yanfei sở hữu tăng thêm 1.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1