Yae Miko

Xây dựng Yae Miko trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Yae Miko tốt nhất

Cấu hình OFF-FIELD DPS

Thánh Di Vật

1
2
Chọn 2
4
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
5Tinh Thông Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Cấu hình OFF-FIELD AGGRAVATE DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5
6

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tinh Thông Nguyên Tố
4Tấn Công%
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Yae Miko tốt nhất

Kỹ năng Yae Miko

Tấn Công Thường - Hồ Linh Thực Tội Thức
Tấn Công Thường - Hồ Linh Thực Tội Thức
Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura
Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura
"Các tinh linh hồ ly bị phong ấn trong cành cây đều là những yakan chuyên làm hại con người. Yakan thấp hơn thiên hồ chúng tôi hai bậc, vì vậy, tôi có thể ra lệnh cho chúng thoải mái. Hồ ly tuy chia thành ba sáu chín bậc, nhưng con người đừng nên học theo nhé, còn về việc con người và hồ ly ai có cấp bậc cao hơn sao? Hờ hờ..."
Đại Bí Pháp - Tenko Kenshin
Đại Bí Pháp - Tenko Kenshin
Vào lúc này, Yae cần để lộ ra chứng nhận thiên hồ để hiệu lệnh lôi đình. Nhưng những kẻ đã nhìn thấy đại nhân Guuji để lộ chiếc đuôi đều đã tan biến không còn lại gì dù chỉ là hạt bụi. Cho nên, hãy nhớ cho kỹ nhé - Yae đại nhân không hề có đuôi.

Thiên phú nội tại

the_shrines_sacred_shade

Bóng Râm Đền Thần

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi thi triển Đại Bí Pháp - Tenko Kenshin, mỗi lần phá hủy một Sesshou Sakura sẽ làm mới một lần CD kỹ năng Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura.
enlightened_blessing

Lời Cầu Phúc Giác Ngộ

Giai đoạn thăng thiên 4

Mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Yae Miko có thể tăng 0.15% sát thương do Sesshou Sakura gây ra.
meditations_of_a_yako

Hồ Ly Thiền Định

Passive

Khi ghép nguyên liệu thiên phú nhân vật, có tỷ lệ 25% sản sinh thêm 1 nguyên liệu thiên phú ngẫu nhiên khác của cùng khu vực, cấp bậc giống với nguyên liệu khi ghép.

Cung mệnh

yakan_offering

Biên Niên Sử Hồ Ly

Chòm sao Lv. 1

Đại Bí Pháp - Tenko Kenshin mỗi khi kích hoạt 1 lần Thiên Hồ Lôi Đình, đều sẽ hồi 8 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Yae Miko.
foxs_mooncall

Tiếng Gọi Đêm Trăng

Chòm sao Lv. 2

Cấp bậc ban đầu của Sesshou Sakura khi vừa được tạo ra sẽ tăng ngay đến bậc 2, tối đa có thể tăng đến bậc 4, phạm vi tấn công tăng 60%.
the_seven_glamours

Thất Diệu Biến Hóa

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
sakura_channeling

Anh Đào Dẫn Lôi Chương

Chòm sao Lv. 4

Sau khi sấm sét của Sesshou Sakura đánh trúng kẻ địch, tất cả nhân vật trong đội ở gần sẽ nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 5s.
mischievous_teasing

Giễu Cợt Nham Hiểm

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Đại Bí Pháp - Tenko Kenshin +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
forbidden_art_daisesshou

Cấm Thuật Daisesshou

Chòm sao Lv. 6

Sesshou Sakura khi tấn công sẽ bỏ qua 60% phòng ngự của kẻ địch.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
807
Tấn Công Căn Bản
-
26
P.Ngự Căn Bản
-
44
Tỷ Lệ Bạo Kích
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1