Background image
Background image
Sucrose

Sucrose (4★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Wind Spirit Creation
โจมตีปกติ: Wind Spirit Creation
Astable Anemohypostasis Creation - 6308
Astable Anemohypostasis Creation - 6308
พูดไปก็น่าอาย แม้ว่าสิ่งมีชีวิตซึ่งมีรูปแบบของธาตุที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สกิลจะสลายไปอย่าง รวดเร็ว แต่มันกลับมีประโยชน์มากเมื่อ ออกไปผจญภัย การทดลองที่ล้มเหลวก็สามารถทำให้เกิดสกิลที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะ
Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II
Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II
ครั้งหนึ่ง Sucrose นั้นเคยอยากที่จะตั้งชื่อให้แก่ Anemo Hypostase ที่แปรปรวนทุกตัว แต่ว่าวงศ์ของพวกมันได้ก้าวข้าม Baron Bunny อันดับที่ 893 ไปแล้วอย่างรวดเร็ว

สร้าง

อาวุธ:

A Thousand Floating Dreams R0

ความชำนาญธาตุ

ตัวละครอื่นแต่ละตัวในทีมนอกจากผู้สวมใส่ จะมอบเอฟเฟกต์บัฟให้แก่ผู้สวมใส่ โดยขึ้นกับว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันกับผู้สวมใส่ หากเป็นธาตุชนิดเดียวกัน: ความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้น 32/40/48/56/64 หน่วย; ธาตุต่างชนิดกัน: โบนัสความเสียหายธาตุที่เป็นชนิดธาตุของผู้สวมใส่ จะเพิ่มขึ้น 10%/14%/18%/22%/26% โดยที่เอฟเฟกต์บัฟแต่ละชนิดข้างต้น จะซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น นอกจากนี้ ความชำนาญธาตุของตัวละครอื่นในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น 40/42/44/46/48 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้น จะสามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
Eทักษะ>Qระเบิด>NAการโจมตีปกติ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

ความชำนาญธาตุ

ถ้วย

ความชำนาญธาตุ

วงกลม

ความชำนาญธาตุ

ลำดับความสำคัญของ Substats

ความชำนาญธาตุ / การฟื้นฟูพลังงาน / พลังโจมตี% / อัตราคริ / ความแรงคริ
โบนัส:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

4

เพิ่มความเสียหายของการกระจาย 60% ตามประเภทของธาตุที่กระจาย ลดความต้านทานธาตุของศัตรูที่ได้รับผลกระทบลง 40% เป็นเวลา 10 วิ

หรือ
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้ว ตัวละครทั้งหมดในทีม จะมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 120 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที

หรือ
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Catalyst Conversion
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
เมื่อ Sucrose ทำให้เกิดปฏิกิริยาการกระจาย จะทำให้ตัวละครในทีมทั้งหมดที่เป็นธาตุเดียวกับธาตุที่ผสมกันจนเกิดการกระจายนั้น (ยกเว้น Sucrose) มีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 50 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที
Mollis Favonius
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
เมื่อ Astable Anemohypostasis Creation - 6308 หรือ Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II โจมตีโดนศัตรู ความชำนาญธาตุของตัวละครในทีมทั้งหมด (ยกเว้น Sucrose) จะเพิ่มขึ้นอีก 20% ของความชำนาญธาตุของ Sucrose เป็นเวลา 8 วินาที
Astable Invention
เมื่อสร้างวัสดุพัฒนาตัวละครและอาวุธ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

กลุ่มดาว

Clustered Vacuum Field
ระดับกลุ่มดาว 1
เพิ่มจำนวนการใช้ Astable Anemohypostasis Creation - 6308 ขึ้น 1 ครั้ง
Beth: Unbound Form
ระดับกลุ่มดาว 2
เพิ่มระยะเวลา Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II ขึ้น 2 วินาที
Flawless Achemistress
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลของสกิล Astable Anemohypostasis Creation - 6308 ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Alchemania
ระดับกลุ่มดาว 4
เมื่อการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีของ Sucrose ถูกศัตรูทุก ๆ 7 ครั้ง จะสุ่มลดเวลาคูลดาวน์ของ Astable Anemohypostasis Creation - 6308 ลง 1-7 วินาที
ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.1 วินาที
Caution: Standard Flask
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลของสกิล Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Chaotic Entropy
ระดับกลุ่มดาว 6
หาก Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุ ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องของ สกิล ตัวละครทั้งหมดในทีม จะได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุที่เกี่ยวข้อง 20%

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
775
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
14
ป้องกันพื้นฐาน
-
59
โบนัสความเสียหายลม
-
0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1