Xianyun

Xây dựng Xianyun trong Genshin Impact

Anemo

Các xây dựng Xianyun tốt nhất

Cấu hình HIGH ENERGY REQUIREMENT SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4
Chọn 2

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tấn Công%

Nón

Tấn Công%

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tấn Công%
3Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Xianyun tốt nhất

Kỹ năng Xianyun

Tấn Công Thường - Ngôn Từ Hoa Và Gió
Tấn Công Thường - Ngôn Từ Hoa Và Gió
Mây Trắng Bình Minh
Mây Trắng Bình Minh
Đừng nên bắt tay Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, cô ấy có bộ vuốt của loài hạc đấy.
Hái Sao Chạng Vạng
Hái Sao Chạng Vạng
Đây là phát minh mới sau Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ, Cơ Quan Trượt Tuyết, Cơ Quan Tạp Vụ, Cơ Quan Vận Chuyển Đồ Vật, Cỗ Máy Hoa Cỏ Thần Thánh. Nó thuộc dòng phát minh "Tinh Nguyệt Tạo Hóa". Dòng phát minh này dùng để tặng cho loài người mà Lưu Vân Tá Phong tán thưởng, cho nên không có phần cho vị bán tiên nào đó. Nhưng khi đối diện với món Trúc Tinh này, vị nữ đệ tử nào đó đã nói một cách lạnh lùng: "Không cần."
Cho nên Lưu Vân Tá Phong chỉ đành giữ Trúc Tinh lại bên mình.

Thiên phú nội tại

galefeather_pursuit

Phong Thái Bất Phàm Đuổi Theo Gió

Giai đoạn thăng thiên 1

Sóng Xung Kích Mây Trôi của Mây Trắng Bình Minh mỗi trúng một kẻ địch, sẽ sản sinh một tầng hiệu quả Phong Linh cho tất cả nhân vật trong đội gần đó trong 20s, tối đa cộng dồn 4 tầng, khiến Tỷ Lệ Bạo Kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật tăng 4%/6%/8%/10%.
Thời gian tồn tại của Phong Linh sản sinh ra từ mỗi lần trúng kẻ địch sẽ tính giờ riêng.
consider_the_adeptus_in_her_realm

Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động

Giai đoạn thăng thiên 4

Trúc Tinh của Hái Sao Chạng Vạng khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó, mức tăng tương đương với 200% Tấn Công của Xianyun. Thông qua cách thức này, tối đa có thể khiến sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó tăng 9000.
Trong một lần sát thương xung kích của Tấn Công Khi Đáp, chỉ có thể gây sát thương nêu trên cho một kẻ địch. Mỗi nhân vật mỗi 0.4s tối đa kích hoạt một lần.
crane_form

Thân Hình Như Hạc

Passive

Nhân vật trong đội khi lướt, tốc độ di chuyển tăng 15%.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

purifying_wind

Tá Phong Tẩy Trần Duyên

Chòm sao Lv. 1

Số lần sử dụng Mây Trắng Bình Minh tăng thêm 1 lần.
aloof_from_the_world

Hạc Lệ Viễn Nhân Gian

Chòm sao Lv. 2

Sau khi thi triển Bộ Thiên Thê của Mây Trắng Bình Minh, Tấn Công của Xianyun tăng 20% trong 15s.
Ngoài ra, hiệu quả của thiên phú cố định "Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động" sẽ được cường hóa: Trúc Tinh của Hái Sao Chạng Vạng khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó, mức tăng tương đương với 400% Tấn Công của Xianyun. Thông qua cách thức này, tối đa có thể khiến sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó tăng 18000.
Trong một lần sát thương xung kích của Tấn Công Khi Đáp, chỉ có thể gây sát thương nêu trên cho một kẻ địch. Mỗi nhân vật mỗi 0.4s tối đa kích hoạt một lần.
Hiệu quả này cần mở khóa thiên phú cố định "Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động".
creations_of_star_and_moon

Tạo Hóa Hữu Tinh Nguyệt

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Hái Sao Chạng Vạng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
mystery_millet_gourmet

Áo Diệu Phanh Thử Châu

Chòm sao Lv. 4

Trong một lần Mây Hạc Ảo Hóa của Mây Trắng Bình Minh, sau khi thi triển 1/2/3 lần Bộ Thiên Thê, nếu lần Sóng Xung Kích Mây Trôi trong thời gian Mây Hạc Ảo Hóa đó trúng kẻ địch, sẽ hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, mức hồi phục sẽ tương ứng với 50%/80%/150% Tấn Công của Xianyun. Hiệu quả này mỗi 5s tối đa kích hoạt một lần.
astride_rosecolored_clouds

Toàn Bộ Hà Úy Thượng

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Mây Trắng Bình Minh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
they_call_her_cloud_retainer

Tri Thị Lưu Vân Tiên

Chòm sao Lv. 6

Sau khi thi triển 1/2/3 lần Bộ Thiên Thê trong một lần Mây Hạc Ảo Hóa của Mây Trắng Bình Minh, Sát Thương Bạo Kích của Sóng Xung Kích Mây Trôi trong lần Mây Hạc Ảo Hóa đó tăng 15%/35%/70%.
Trong 16s sau khi Xianyun thi triển Hái Sao Chạng Vạng, kỹ năng Mây Trắng Bình Minh sẽ không vào thời gian chờ. Hiệu quả này sẽ bị xóa sau khi Xianyun thi triển 8 lần Mây Trắng Bình Minh.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
810
Tấn Công Căn Bản
-
26
P.Ngự Căn Bản
-
45
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1