Background image
Background image
Sangonomiya Kokomi

Sangonomiya Kokomi (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Hình Dạng Nước Trong
Tấn Công Thường: Hình Dạng Nước Trong
Lời Thề Ánh Trăng Biển
Lời Thề Ánh Trăng Biển
Để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho công việc, Kokomi cần bổ sung "năng lượng" kịp thời.
Nghi Lễ Nereid
Nghi Lễ Nereid
Ánh sáng xung quanh tạo thành lễ phục khoác lên người Sangonomiya Kokomi, tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của đại nhân.

bản dựng

Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%

Ly

HP%

Nón

Tăng Trị Liệu / HP%

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tấn Công% / HP / Tấn Công
Thưởng:
2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng Trị Liệu lên 15%.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

4

10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ, hiệu quả trị liệu tất cả nhân vật trong đội nhận được tăng 20%.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Rương Báu Tamanooya
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi thi triển Nghi Lễ Nereid, nếu trong trận có Vầng Trăng Biển của Sangonomiya Kokomi thì sẽ tái lập thời gian tồn tại của Vầng Trăng Biển.
Khúc Ca Trân Châu
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi trong trạng thái Lễ Phục Nghi Thức của Nghi Lễ Nereid, tăng sát thương tấn công thường và trọng kích của Sangonomiya Kokomi dựa vào giới hạn HP, mức độ tăng thêm tương đương 15% lượng tăng trị liệu.
Công Chúa Watatsumi
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi bơi cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.
Chiến Lược Hoàn Hảo
Mức trị liệu của Sangonomiya Kokomi tăng 25%, tỷ lệ bạo kích giảm 100%.

Cung mệnh

Vệt Nước Sắc Bén
Chòm sao Lv. 1
Khi trong trạng thái Lễ Phục Nghi Thức của Nghi Lễ Nereid, đòn tấn công thường cuối cùng của Sangonomiya Kokomi sẽ tạo ra một con cá, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy bằng 30% giới hạn HP của Sangonomiya Kokomi.
Sát thương này không được tính là sát thương tấn công thường.
Sóng Cuộn Dâng Trào
Chòm sao Lv. 2
Dựa vào giới hạn HP của Sangonomiya Kokomi để tăng lượng trị liệu cho nhân vật có lượng HP bằng hoặc thấp hơn 50% như sau:
·Vầng Trăng Biển của Lời Thề Ánh Trăng Biển: 4.5% giới hạn HP.
·Tấn công thường và trọng kích của Nghi Lễ Nereid: 0.6% giới hạn HP.
Con Thuyền Dưới Ánh Trăng
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Nghi Lễ Nereid +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vầng Trăng Ngắm Biển
Chòm sao Lv. 4
Khi trong trạng thái Lễ Phục Nghi Thức của Nghi Lễ Nereid, tốc độ tấn công thường của Sangonomiya Kokomi tăng 10%, đồng thời khi tấn công thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.8 Năng Lượng Nguyên Tố.
Hiệu quả này mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
Nước Tụ Về Nguồn
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Lời Thề Ánh Trăng Biển +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Trái Tim San Hô
Chòm sao Lv. 6
Khi trong trạng thái Lễ Phục Nghi Thức của Nghi Lễ Nereid, lúc đòn tấn công thường và trọng kích của Sangonomiya Kokomi trị liệu cho nhân vật có HP từ 80% trở lên, sẽ nhận 40% buff sát thương Nguyên Tố Thủy, kéo dài 4s.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1049
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
51
Tăng ST Nguyên Tố Thủy
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1