Background image
Background image
Sangonomiya Kokomi

Sangonomiya Kokomi (5★)

Skills

โจมตีปกติ: The Shape of Water
โจมตีปกติ: The Shape of Water
Kurage's Oath
Kurage's Oath
เพื่อรักษาสภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ Kokomi จำเป็นต้องเติม "พลังงาน" ของตัวเองให้ทันเวลา
Nereid's Ascension
Nereid's Ascension
ประกายแสงอันเจิดจ้าที่โอบล้อมอยู่รอบตัวราวกับผ้าคลุม สะท้อนถึงรูปลักษณ์อันสง่างามของนายท่าน Sangonomiya Kokomi

Builds

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
ESkill>QBurst>NANormal Attack
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

Energy Recharge / HP%

Goblet

HP%

Circlet

Healing Bonus / ATK%

Substats priority

Energy Recharge / HP% / ATK% / HP / ATK
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

4

เมื่อสกิลธาตุโจมตีโดนศัตรู จะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีของตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงขึ้น 20% และเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันขึ้น 30% ต่อเนื่อง 3 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที เอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้แล้ว

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มโบนัสการรักษา 15%

4

เมื่อตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้ทำการรักษาตัวละครในทีม จะเกิด Sea-Dyed Foam ขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที และบันทึกปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตของการรักษา (รวมไปถึงค่าส่วนเกิน) เมื่อช่วงเวลาต่อเนื่องสิ้นสุดลง Sea-Dyed Foam จะระเบิด สร้างความเสียหายเป็น 90% ของปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตที่สะสมแก่ศัตรูโดยรอบ (วิธีคำนวณความเสียหายนี้จะเหมือนกับปฏิกิริยาของธาตุ เช่น ชาร์จไฟฟ้า, นำไฟฟ้า และอื่น ๆ แต่จะไม่ได้รับผลกระทบจากความชำนาญธาตุ, เลเวล หรือเอฟเฟกต์โบนัสความเสียหายของปฏิกิริยา) ในทุก 3.5 วินาที จะเกิด Sea-Dyed Foam ได้มากสุดหนึ่งอัน; Sea-Dyed Foam จะบันทึกปริมาณการฟื้นฟูได้มากสุด 30000 หน่วย รวมถึงปริมาณการรักษาส่วนที่เกิน; ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมี Sea-Dyed Foam ในทีมของตัวเองได้มากสุดหนึ่งอันเท่านั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ในขณะที่ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มผลของการรักษา ตัวละครขึ้น 15%

4

ภายในเวลา 10 วินาที หลังจากใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตาย สมาชิกทีมทั้งหมดในทีมจะได้รับ การรักษาเพิ่มขึ้น 20%

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มผลของการรักษา ตัวละครขึ้น 15%

2

เพิ่มโบนัสการรักษา 15%

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มผลของการรักษา ตัวละครขึ้น 15%

2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

Best Team Comp

Passives

Tamanooya's Casket
Ascension Phase 1
เมื่อใช้ Nereid's Ascension หากมี Bake-Kurage ที่เป็นของ Sangonomiya Kokomi เองอยู่ในการต่อสู้ จะรีเซ็ตช่วงเวลาคงอยู่ของ Bake-Kurage
Song of Pearls
Ascension Phase 4
เมื่ออยู่ในสภาวะ Ceremonial Garment ของ Nereid's Ascension โบนัสความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีของ Sangonomiya Kokomi ซึ่งขึ้นกับพลังชีวิตสูงสุดของเธอเองจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 15% ของโบนัสการรักษาของเธอ
Princess of Watatsumi
ลดอัตราการเสียพลังกายจากการว่ายน้ำ ให้ตัวละครของตนเองที่อยู่ในทีมลง 20%
ไม่สามารถซ้อนทับพรสวรรค์ติดตัวที่เอฟเฟกต์เหมือนกันทุกประการได้
Flawless Strategy
เพิ่มโบนัสการรักษาของ Sangonomiya Kokomi ขึ้น 25% และลดอัตราคริลง 100%

Constellations

At Water's Edge
Constellation Lv. 1
เมื่ออยู่ในสภาวะ Ceremonial Garment ของ Nereid's Ascension การโจมตีปกติครั้งสุดท้ายของ Sangonomiya Kokomi จะปล่อยปลาออกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัว เพื่อสร้างความเสียหายน้ำเท่ากับ 30% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Sangonomiya Kokomi
ความเสียหายนี้จะไม่ถูกนับว่าเป็นความเสียหายของการโจมตีปกติ
The Clouds Like Waves Rippling
Constellation Lv. 2
ปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตของ Sangonomiya Kokomi ที่มีต่อตัวละครที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 50% จะเพิ่มขึ้นโดยขึ้นกับพลังชีวิตสูงสุดของเธอเอง ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้:
·Bake-Kurage ของ Kurage's Oath: 4.5% ของพลังชีวิตสูงสุด
·การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีของ Nereid's Ascension: 0.6% ของพลังชีวิตสูงสุด
The Moon, A Ship O'er the Seas
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Nereid's Ascension ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
The Moon Overlooks the Waters
Constellation Lv. 4
เมื่ออยู่ในสภาวะ Ceremonial Garment ของ Nereid's Ascension ความเร็วการโจมตีปกติของ Sangonomiya Kokomi จะเพิ่มขึ้น 10% และจะฟื้นฟูพลังงานธาตุ 0.8 หน่วย เมื่อการโจมตีปกติถูกศัตรู
เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.2 วินาที
All Streams Flow to the Sea
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Kurage's Oath ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Sango Isshin
Constellation Lv. 6
เมื่ออยู่ในสภาวะ Ceremonial Garment ของ Nereid's Ascension เมื่อการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีของ Sangonomiya Kokomi ทำการรักษาตัวละครที่มีพลังชีวิตเท่ากับ 80% หรือมากกว่าแล้ว จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 40% เป็นเวลา 4 วินาที

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1