Vầng Trăng Bất Diệt

Vầng Trăng Bất Diệt (5★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: HP%
Vòng ngọc biển sâu, tỏa ra ánh hào quang thuần khiết như mặt trăng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
HP%: 10.8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Trị liệu tăng 10%; Tăng lượng sát thương đánh thường gây ra, lượng tăng thêm sẽ là 1% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.6 Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.1s tối đa hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố một lần bằng cách này.

Nhân vật được đề xuất

sangonomiya_kokomibarbara

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27