Cool Steel

Cool Steel (3★)

  • พิมพ์: ดาบ
  • รอง: พลังโจมตี%
อาวุธที่สร้างขึ้นจากเหล็กกล้า ดูพึ่งพาได้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเจ้าของเก่าของมัน

สถิติ

พลังโจมตีพื้นฐาน: 39
พลังโจมตี%: 7.7
ระดับ: 1
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์: 0

การปรับแต่ง

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและน้ำแข็งขึ้น 12%

ตัวละครที่แนะนำ

kaeya

วัสดุแอสเซนชัน

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12