Lãnh Nhẫn

Lãnh Nhẫn (3★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Binh khí làm từ thép tinh khiết trải qua nhiều lần tôi luyện, từng chứng kiến nhiều cuộc mạo hiểm thăng trầm của chủ cũ.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
Tấn Công%: 7.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Băng tăng 12%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12