Messenger

Messenger (3★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: ความแรงคริ
คันธนูแบนที่ทำขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้สำหรับการสื่อสารส่งข้อความ

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 40
ความแรงคริ: 6.8
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 100% ของพลังโจมตี ซึ่งความเสียหายนี้นับเป็นความเสียหายคริติคอล โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 10 วินาที

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12