Lion's Roar

Lion's Roar (4★)

  • ประเภท: ดาบ
  • Secondary: พลังโจมตี%
คมดาบและการสลักตกแต่งที่ไม่เข้ากันกับความคมและความทนทานของมัน เสียงในเวลาที่ตัดผ่าอากาศนั้นราวกับเสียงคำรามของสิงโต

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 42
พลังโจมตี%: 9
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุไฟ หรือไฟฟ้าขึ้น 20%

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18