Background image
Background image
Jean

Jean (5★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Favonius Bladework
โจมตีปกติ: Favonius Bladework
Gale Blade
Gale Blade
สิ่งที่ร่วมทางมากับ Jean ผู้มีหัวใจแห่งการปกป้อง ก็คือสายลมแห่งการคุ้มครองที่ปัดเป่าสิ่งอันตรายให้ไกลห่างจากพวกพ้องออกไป
Dandelion Breeze
Dandelion Breeze
ความสง่างามของสายลมเปรียบเสมือน ทุ่งแดนดิไลออนที่แผ่กระจายไปทั่วโลก นี่คือรากฐานและความตั้งใจของ Jean ผู้พิทักษ์

สร้าง

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

Freedom-Sworn R0

ความชำนาญธาตุ

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น 10%/12.5%/15%/17.5%/20% เมื่อตัวละครที่สวมใส่ทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับ Sigil of Rebellion 1 อัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigil of Rebellion ครบ 2 อัน จะใช้ Sigil of Rebellion ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Song of Resistance ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความเสียหายโจมตีปกติ ชาร์จโจมตี โจมตีพุ่งลงจากอากาศเพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32%, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% และจะไม่สามารถรับ Sigil of Rebellion ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
Qระเบิด>Eทักษะ>NAการโจมตีปกติ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังโจมตี% / การฟื้นฟูพลังงาน / ความชำนาญธาตุ

ถ้วย

โบนัสความเสียหายลม / ความชำนาญธาตุ

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ / ความชำนาญธาตุ

ลำดับความสำคัญของ Substats

อัตราคริ / ความแรงคริ / พลังโจมตี% / การฟื้นฟูพลังงาน / ความชำนาญธาตุ / พลังโจมตี
โบนัส:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

4

เพิ่มความเสียหายของการกระจาย 60% ตามประเภทของธาตุที่กระจาย ลดความต้านทานธาตุของศัตรูที่ได้รับผลกระทบลง 40% เป็นเวลา 10 วิ

หรือ
โบนัส:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มโบนัสการรักษา 15%

4

เมื่อตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้ทำการรักษาตัวละครในทีม จะเกิด Sea-Dyed Foam ขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที และบันทึกปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตของการรักษา (รวมไปถึงค่าส่วนเกิน) เมื่อช่วงเวลาต่อเนื่องสิ้นสุดลง Sea-Dyed Foam จะระเบิด สร้างความเสียหายเป็น 90% ของปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตที่สะสมแก่ศัตรูโดยรอบ (วิธีคำนวณความเสียหายนี้จะเหมือนกับปฏิกิริยาของธาตุ เช่น ชาร์จไฟฟ้า, นำไฟฟ้า และอื่น ๆ แต่จะไม่ได้รับผลกระทบจากความชำนาญธาตุ, เลเวล หรือเอฟเฟกต์โบนัสความเสียหายของปฏิกิริยา) ในทุก 3.5 วินาที จะเกิด Sea-Dyed Foam ได้มากสุดหนึ่งอัน; Sea-Dyed Foam จะบันทึกปริมาณการฟื้นฟูได้มากสุด 30000 หน่วย รวมถึงปริมาณการรักษาส่วนที่เกิน; ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมี Sea-Dyed Foam ในทีมของตัวเองได้มากสุดหนึ่งอันเท่านั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ในขณะที่ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้

หรือ
โบนัส:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

หรือ
โบนัส:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4

เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายขึ้น 25% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุ โดยจะสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 75%

หรือ

เลือก 2

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Wind Companion
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
เมื่อการโจมตีปกติของ Jean ถูกเป้าหมาย จะมีโอกาส 50% ที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 15% ของพลังโจมตีของ Jean ให้แก่สมาชิกทั้งหมดในทีม
Let the Wind Lead
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
หลังจากใช้ Dandelion Breeze จะฟื้นฟูพลังงานธาตุ 20%
Guiding Breeze
เมื่อปรุงอาหารประเภทฟื้นฟูได้ ระดับสมบูรณ์ จะมีโอกาส 12% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

กลุ่มดาว

Spiraling Tempest
ระดับกลุ่มดาว 1
เมื่อกด Gale Blade ค้างไว้เกิน 1 วินาที ความเร็วในการดึงดูดจะเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40%
People's Aegis
ระดับกลุ่มดาว 2
เมื่อ Jean ได้รับลูกแก้วธาตุหรืออณูธาตุ ตัวละครทั้งทีมจะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่ม 15% และความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่ม 15% เป็นเวลา 15 วินาที
When the West Wind Arises
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Dandelion Breeze ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Lands of Dandelion
ระดับกลุ่มดาว 4
ภายในพื้นที่ของ Dandelion Breeze ความต้านทานลมของศัตรูทั้งหมดลดลง 40%
Outbursting Gust
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Gale Blade ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Lion's Fang, Fair Protector of Mondstadt
ระดับกลุ่มดาว 6
ภายในพื้นที่ของ Dandelion Breeze ตัวละครจะได้รับความเสียหายลดลง 35%
หลังออกจากพื้นที่แล้ว เอฟเฟกต์นี้จะหายไปหลังถูกโจมตีครบ 3 ครั้ง หรือเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
1144
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
19
ป้องกันพื้นฐาน
-
60
โบนัสการรักษา
-
0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1