Background image
Background image
Jean

Jean (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật
Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật
Gió Cuộn Kiếm
Gió Cuộn Kiếm
Đồng hành cùng với Jean, là cơn gió bảo vệ đồng đội khỏi nguy hiểm.
Gió Bồ Công Anh
Gió Bồ Công Anh
Ân trạch của gió như bồ công anh trải rộng, là căn nguyên và lòng tốt của sự thủ hộ từ Jean.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Phong / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng Trị Liệu lên 15%.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Đi Cùng Với Gió
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi tấn công thường của Jean đánh trúng, có 50% tỷ lệ hồi HP bằng với 15% tấn công của Jean cho tất cả thành viên đội.
Nghe Theo Hướng Gió
Giai đoạn thăng thiên 4
Sau khi sử dụng Gió Bồ Công Anh, sẽ hồi phục 20% Năng Lượng Nguyên Tố
Ngọn Gió Dẫn Đường
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại hồi phục, có tỷ lệ 12% x2 sản lượng.

Cung mệnh

Cơn Bão Gió Lốc
Chòm sao Lv. 1
Nhấn giữ Gió Cuộn Kiếm trong hơn 1s để tăng tốc độ kéo, sát thương tạo thành cũng tăng 40%.
Lá Khiên Bảo Vệ
Chòm sao Lv. 2
Khi Jean nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, tất cả nhân vật trong đội tăng 15% tốc độ tấn công và 15% tốc độ di chuyển, kéo dài 15s.
Khi Gió Tây Về
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Gió Bồ Công Anh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lãnh Thổ Bồ Công Anh
Chòm sao Lv. 4
Trong vùng đất Gió Bồ Công Anh, Kháng Nguyên Tố Phong của địch giảm 40%.
Ngọn Gió Mạnh Thổi Qua
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Gió Cuộn Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nanh Sư Tử Chăm Lo Muôn Dân!
Chòm sao Lv. 6
Trong Gió Bồ Công Anh sát thương phải nhận giảm 35%.
Rời khỏi vùng đất, hiệu quả này sẽ biến mất sau 3 lần tấn công hoặc sau 10S.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1144
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
60
Tăng Trị Liệu
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1