Kiếm Sắt Đen

Kiếm Sắt Đen (3★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Kiếm sắt hơi bị đen một chút

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
Tinh Thông Nguyên Tố: 31
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Trong 12s sau khi kích hoạt hiệu ứng Quá Tải, Siêu Dẫn, Điệm Cảm, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ hoặc Khuếch Tán nguyên tố Lôi, tấn công tăng 20%.

Nhân vật được đề xuất

kuki_shinobukaedehara_kazuha

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12