Background image
Background image
Bennett

Bennett (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Kiếm May Mắn
Tấn Công Thường: Kiếm May Mắn
Nhiệt Tình Quá Độ
Nhiệt Tình Quá Độ
Tụ hợp nhiệt huyết và đam mê vào đòn đánh Nguyên Tố Hỏa. Thế nhưng có lúc nhiệt huyết quá mức, Nguyên Tố Hỏa sẽ bùng nổ.
Hành Trình Kỳ Diệu
Hành Trình Kỳ Diệu
Đoàn mạo hiểm Benny mỗi lần bắt đầu hành trình mạo hiểm đều đầy sự rủi ro. Chỉ duy nhất Bennett lại cho rằng đây là "hành trình tuyệt vời, kịch tính và kì diệu".

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Hỏa

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

4

Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Nhiệt Tình Rực Lửa
Giai đoạn thăng thiên 1
Giảm CD Nhiệt Tình Quá Độ 20%
Nhiệt Huyết Can Đảm
Giai đoạn thăng thiên 4
Ở trong khu vực Hành Trình Kỳ Diệu, Nhiệt Tình Quá Độ có hiệu quả như sau:
·CD giảm 50%;
·Tụ lực lần 2 sẽ không tự đánh bay Bennett.
Có Thể An Toàn
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi thám Hiểm ở Mondstadt, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung mệnh

Tầm Nhìn Phiêu Lưu
Chòm sao Lv. 1
Buff hiệu quả tấn công của Hành Trình Kỳ Diệu sẽ không bị giới hạn bởi HP, tăng thêm 20% tấn công cơ bản của Bennett vào chỉ số.
Vượt Qua Nghịch Cảnh
Chòm sao Lv. 2
Khi HP của Bennett dưới 70%, tăng 30% hiệu quả nạp Nguyên Tố.
Đam Mê Rực Cháy
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Nhiệt Tình Quá Độ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nhiệt Huyết Bất Diệt
Chòm sao Lv. 4
Khi thi triển Nhiệt Tình Quá Độ tụ lực lần 1, sẽ tấn công thường trong lúc tấn công kỹ năng lần 2, kèm theo truy kích.
Sát thương truy kích bằng 135% của tấn công lần 2.
Mở Rộng Tâm Hồn
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Hành Trình Kỳ Diệu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lửa Và Can Đảm
Chòm sao Lv. 6
Nhân vật sử dụng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài trong đội hiện đang trong trận ở khu vực Hành Trình Kỳ Diệu được nhận 15% Buff Sát Thương Nguyên Tố Hỏa và nhận đính kèm Nguyên Tố Hỏa.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1039
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
65
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1