Background image
Background image
Bennett

Bennett (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Kiếm May Mắn
Tấn Công Thường: Kiếm May Mắn
Nhiệt Tình Quá Độ
Nhiệt Tình Quá Độ
Tụ hợp nhiệt huyết và đam mê vào đòn đánh Nguyên Tố Hỏa. Thế nhưng có lúc nhiệt huyết quá mức, Nguyên Tố Hỏa sẽ bùng nổ.
Hành Trình Kỳ Diệu
Hành Trình Kỳ Diệu
Đoàn mạo hiểm Benny mỗi lần bắt đầu hành trình mạo hiểm đều đầy sự rủi ro. Chỉ duy nhất Bennett lại cho rằng đây là "hành trình tuyệt vời, kịch tính và kì diệu".

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge / HP%

Goblet

HP%

Circlet

Healing Bonus / HP%

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

Energy Recharge / HP% / HP
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

HP tăng 20%

2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

hoặc
Bonus:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Nhiệt Tình Rực Lửa
Ascension Phase 1
Giảm CD Nhiệt Tình Quá Độ 20%
Nhiệt Huyết Can Đảm
Ascension Phase 4
Ở trong khu vực Hành Trình Kỳ Diệu, Nhiệt Tình Quá Độ có hiệu quả như sau:
·CD giảm 50%;
·Tụ lực lần 2 sẽ không tự đánh bay Bennett.
Có Thể An Toàn
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi thám Hiểm ở Mondstadt, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung Mệnh

Tầm Nhìn Phiêu Lưu
Constellation Lv. 1
Buff hiệu quả tấn công của Hành Trình Kỳ Diệu sẽ không bị giới hạn bởi HP, tăng thêm 20% tấn công cơ bản của Bennett vào chỉ số.
Vượt Qua Nghịch Cảnh
Constellation Lv. 2
Khi HP của Bennett dưới 70%, tăng 30% hiệu quả nạp Nguyên Tố.
Đam Mê Rực Cháy
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Nhiệt Tình Quá Độ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nhiệt Huyết Bất Diệt
Constellation Lv. 4
Khi thi triển Nhiệt Tình Quá Độ tụ lực lần 1, sẽ tấn công thường trong lúc tấn công kỹ năng lần 2, kèm theo truy kích.
Sát thương truy kích bằng 135% của tấn công lần 2.
Mở Rộng Tâm Hồn
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Hành Trình Kỳ Diệu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lửa Và Can Đảm
Constellation Lv. 6
Nhân vật sử dụng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài trong đội hiện đang trong trận ở khu vực Hành Trình Kỳ Diệu được nhận 15% tăng sát thương Nguyên Tố Hỏa và nhận Nguyên Tố Hỏa đính kèm.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1