Nhà Lữ Hành (Thủy)

Xây dựng Nhà Lữ Hành (Thủy) trong Genshin Impact

Hydro

Các xây dựng Nhà Lữ Hành (Thủy) tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tăng Trị Liệu

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tấn Công%
5Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Nhà Lữ Hành (Thủy) tốt nhất

Kỹ năng Nhà Lữ Hành (Thủy)

Tấn Công Thường - Dòng Nước Dị Bang
Tấn Công Thường - Dòng Nước Dị Bang
Thủy Văn Kiếm
Thủy Văn Kiếm
Cùng Paimon quan sát làn sóng trên mặt nước.
Dòng Chảy Cuồn Cuộn
Dòng Chảy Cuồn Cuộn
Cùng Paimon nghiên cứu về mực độ lên xuống của ngọn sóng.

Thiên phú nội tại

spotless_waters

Dòng Chảy Trong Veo

Giai đoạn thăng thiên 1

Sau khi nhấn giữ để bắn Sương Mai từ kỹ năng Thủy Văn Kiếm trúng kẻ địch, sẽ sản sinh Nguồn Nước Trong gần Nhà Lữ Hành. Nhà Lữ Hành khi nhặt Nguồn Nước Trong sẽ hồi phục 7% HP.
Mỗi giây tối đa sản sinh 1 Nguồn Nước Trong bằng cách này, mỗi lần thi triển Thủy Văn Kiếm tối đa sản sinh 4 Nguồn Nước Trong.
clear_waters

Nguồn Nước Tinh Khiết

Giai đoạn thăng thiên 4

Nhấn giữ Thủy Văn Kiếm nếu tiêu hao HP từ hiệu ứng Dồi Dào, sẽ tăng sát thương Dòng Nước Dâng Trào gây ra sau đó, mức tăng thêm dựa vào 45% lượng HP tiêu hao từ hiệu ứng Dồi Dào của lần này.
Sát thương tăng thêm tối đa 5000 thông qua cách này.

Cung mệnh

swelling_lake

Nước Hồ Lăn Tăn

Chòm sao Lv. 1

Sau khi nhặt Nguồn Nước Trong, Nhà Lữ Hành sẽ hồi phục 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Cần mở khóa thiên phú "Dòng Chảy Trong Veo".
trickling_purity

Nước Biếc Rì Rào

Chòm sao Lv. 2

Tốc độ di chuyển của Bong Bóng Bay Bổng từ kỹ năng Dòng Chảy Cuồn Cuộn giảm 30%, thời gian duy trì kéo dài 3s.
turbulent_ripples

Sóng Nước Huyên Náo

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Thủy Văn Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
pouring_descent

Dòng Chảy Xối Xả

Chòm sao Lv. 4

Khi thi triển Thủy Văn Kiếm, tạo ra Khiên Thủy Văn hấp thụ sát thương tương ứng 10% Giới Hạn HP của Nhà Lữ Hành, có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Thủy, duy trì đến khi kết thúc thi triển kỹ năng.
Mỗi 2s một lần, khi Sương Mai đánh trúng kẻ địch, nếu Nhà Lữ Hành được Khiên Thủy Văn bảo vệ, mức độ hấp thụ sát thương của Khiên Thủy Văn được nạp lại bằng 10% giới hạn HP của Nhà Lữ Hành; Nếu không được Khiên Thủy Văn bảo vệ sẽ sản sinh Khiên Thủy Văn.
churning_whirlpool

Xoáy Nước Luân Chuyển

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Dòng Chảy Cuồn Cuộn +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
tides_of_justice

Thủy Triều Công Lý

Chòm sao Lv. 6

Nhà Lữ Hành khi nhặt Nguồn Nước Trong sẽ hồi phục 6% HP cho nhân vật có phần trăm HP thấp nhất trong đội gần đó.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
10
15
LV.60
60000
6
20
12
LV.70
80000
3
30
18
LV.80
100000
6
45
12
LV.90
120000
6
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1