Background image
Background image
Nhà Lữ Hành (Nham)

Nhà Lữ Hành (Nham) (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Đỉnh Núi Đá
Tấn Công Thường: Đỉnh Núi Đá
Kiếm Sao Băng
Kiếm Sao Băng
Cùng Paimon thảo luận điểm dừng của sao băng.
Sóng Đá Trùng Điệp
Sóng Đá Trùng Điệp
Cùng Paimon nghiên cứu các mạch đập sâu trong núi.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
EKỹ năng>QNộ>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK%

Goblet

Geo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Energy Recharge / ATK
Bonus:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Bonus:
2

Tấn công tăng 18%

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

hoặc
Bonus:
2

Tấn công tăng 18%

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

hoặc
Bonus:
2

Tấn công tăng 18%

2

Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.

hoặc
Bonus:
2

Tấn công tăng 18%

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Mảnh Đá Vỡ Nát
Ascension Phase 1
Giảm CD Kiếm Sao Băng 2s.
Phiến Đá Hoảng Loạn
Ascension Phase 4
Chiêu cuối tấn công thường gây sụp đổ, gây sát thương Nguyên Tố Nham bằng 60% lực tấn công cho địch xung quanh.

Cung Mệnh

Đá Xanh Cao Ngất
Constellation Lv. 1
Khi nhân vật trong đội được bao quanh bởi các ngọn núi của Sóng Đá Trùng Điệp, tỷ lệ bạo kích tăng 10%, đồng thời tăng khả năng kháng gián đoạn.
Dung Nham Bất Ổn
Constellation Lv. 2
Khi thiên thạch Kiếm Sao Băng bị phá hủy sẽ nổ thêm lần nữa, gây thêm sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham bằng với sát thương của Kiếm Sao Băng.
Đá Bát Giác
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Sóng Đá Trùng Điệp +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đá Nặng Nguy Hiểm
Constellation Lv. 4
Sóng Đá Trùng Điệp dẫn phát sóng chấn động đánh trúng mỗi kẻ địch đều sẽ hồi phục 5 điểm năng lượng Nguyên Tố.
Bằng cách này, mỗi lần có thể hồi phục tối đa 25 điểm năng lượng Nguyên Tố.
Thiên Thạch
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Kiếm Sao Băng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bàn Nham Vĩnh Cửu
Constellation Lv. 6
Núi đá của Sóng Đá Trùng Điệp có thời gian kéo dài 5s;
Thiên thạch của Kiếm Sao Băng có thời gian kéo dài 10s.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
10
15
LV.34
60000
6
20
12
LV.45
80000
3
30
18
LV.56
100000
6
45
12
LV.67
120000
6
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1