Background image
Background image
Nhà Lữ Hành (Nham)

Nhà Lữ Hành (Nham) (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Đỉnh Núi Đá
Tấn Công Thường: Đỉnh Núi Đá
Kiếm Sao Băng
Kiếm Sao Băng
Cùng Paimon thảo luận điểm dừng của sao băng.
Sóng Đá Trùng Điệp
Sóng Đá Trùng Điệp
Cùng Paimon nghiên cứu các mạch đập sâu trong núi.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Kháng nguyên tố Lôi tăng 40%.

2

Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Mảnh Đá Vỡ Nát
Giai đoạn thăng thiên 1
Giảm CD Kiếm Sao Băng 2s.
Phiến Đá Hoảng Loạn
Giai đoạn thăng thiên 4
Chiêu cuối tấn công thường gây sụp đổ, gây sát thương Nguyên Tố Nham bằng 60% lực tấn công cho địch xung quanh.

Cung mệnh

Đá Xanh Cao Ngất
Chòm sao Lv. 1
Khi nhân vật trong đội được bao quanh bởi các ngọn núi của Sóng Đá Trùng Điệp, tỷ lệ bạo kích tăng 10%, đồng thời tăng khả năng kháng gián đoạn.
Dung Nham Bất Ổn
Chòm sao Lv. 2
Khi thiên thạch Kiếm Sao Băng bị phá hủy sẽ nổ thêm lần nữa, gây thêm sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham bằng với sát thương của Kiếm Sao Băng.
Đá Bát Giác
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Sóng Đá Trùng Điệp +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đá Nặng Nguy Hiểm
Chòm sao Lv. 4
Sóng Đá Trùng Điệp dẫn phát sóng chấn động đánh trúng mỗi kẻ địch đều sẽ hồi phục 5 điểm năng lượng Nguyên Tố.
Bằng cách này, mỗi lần có thể hồi phục tối đa 25 điểm năng lượng Nguyên Tố.
Thiên Thạch
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Kiếm Sao Băng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bàn Nham Vĩnh Cửu
Chòm sao Lv. 6
Núi đá của Sóng Đá Trùng Điệp có thời gian kéo dài 5s;
Thiên thạch của Kiếm Sao Băng có thời gian kéo dài 10s.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tấn Công
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
10
15
LV.50 - 60
60000
6
20
12
LV.60 - 70
80000
3
30
18
LV.70 - 80
100000
6
45
12
LV.80 - 90
120000
6
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1