Background image
Background image
Qiqi

Qiqi (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Vân Lai Cổ Kiếm Pháp
Tấn Công Thường - Vân Lai Cổ Kiếm Pháp
Tiên pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai
Tiên pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai
"Cái này dùng để ngăn thối rữa khi nhiệt độ lên cao... Ừm, ý tôi là số thảo dược quý của ngài Bai đó."
Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách
Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách
"Tên thật, cứu khổ độ ách chân quân, cải tử hoàn hài đồng tử"
Qiqi không tài nào nhớ nổi câu này.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK% / Energy Recharge

Goblet

ATK%

Circlet

Healing Bonus / ATK%

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

ATK% / Energy Recharge / ATK
Bonus:
2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Bonus:
2

Tăng Trị Liệu lên 15%.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

4

10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ, hiệu quả trị liệu tất cả nhân vật trong đội nhận được tăng 20%.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Diệu Pháp Trường Thọ
Ascension Phase 1
Khi nhân vật kích hoạt phản ứng nguyên tố trong Tiên Pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai, tăng nhận trị liệu 20%, kéo dài 8s.
Thăm Ngọc Ngẫu Nhiên
Ascension Phase 4
Khi tấn công thường và trọng kích của Qiqi đánh trúng địch, có 50% cơ hội để thêm cho mỗi kẻ địch một tấm Bùa Độ Ách Chân, kéo dài 6s. Hiệu quả này mỗi 30s chỉ kích hoạt 1 lần.
Chuyện Xưa Năm Cũ
Hiển thị đặc sản khu vực Liyue trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Trở Lại Nghèo Khổ
Constellation Lv. 1
Khi Hàn Bệnh Quỷ Sai đánh trúng kẻ địch đang bị Bùa Độ Ách Chân đánh dấu, sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho Qiqi.
Giá Rét Thấu Xương
Constellation Lv. 2
Đối với địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Băng, sát thương tấn công thường và trọng kích mà Qiqi gây ra tăng 15%.
Thăng Thiên Bảo Cáo
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thiên Uy Áp Chúng
Constellation Lv. 4
Mục tiêu bị Bùa Độ Ách Chân đánh dấu, lực tấn công giảm 20%.
Sen Hồng Chớm Nở
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Tiên Pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Khởi Tử Hồi Sinh
Constellation Lv. 6
Khi thi triển Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách hồi sinh và phục hồi 50% HP cho tất cả các nhân vật trong đội ngã xuống.
Hiệu quả này mỗi 15 phút chỉ thi triển 1 lần.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1