Background image
Background image
Chongyun

Chongyun (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Bốn Cách Diệt Tà
Tấn Công Thường - Bốn Cách Diệt Tà
Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp
Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp
"Ngọc vỡ chấn động, bốn bề im ắng. Sông nước bất động, mây trời ngưng tụ. Lập đàn thi pháp, tà ác rút lui."
Linh Đao - Vân Khai Tinh Lạc
Linh Đao - Vân Khai Tinh Lạc
"Trác kiếm thiên địa động, băng lăng sương hàn sinh. Như luật lệnh!"

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK% / Energy Recharge / Elemental Mastery

Goblet

Cryo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Elemental Mastery / Energy Recharge / ATK
Bonus:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Hơi Thở Bình Yên
Ascension Phase 1
Tất cả nhân vật dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài đứng trong Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp tăng 8% tốc độ tấn công của các đòn tấn công thường.
Truy Băng Kiếm Quyết
Ascension Phase 4
Khi khu vực Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp biến mất, sẽ gọi ra 1 thanh Linh Đao tự động tấn công địch xung quanh, tạo thành 100% sát thương phạm vi Nguyên Tố Băng tương đương với kỹ năng sát thương của Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp. Địch bị đánh trúng kháng Nguyên Tố Băng giảm 10%, kéo dài 8s.
Chu Du Sông Núi
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi thám Hiểm ở Liyue, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung Mệnh

Phóng Thích Đao Băng
Constellation Lv. 1
Lần đánh cuối trong tấn công thường sẽ phóng ra 3 đạo băng đao về phía trước, mỗi đao băng sẽ gây ra sát thương Nguyên Tố Băng bằng tấn công 50% của Chongyun cho kẻ địch trên đường đi.
Nghịch Chuyển Đất Trời
Constellation Lv. 2
CD của kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ khi thi triển trong khu vực Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp giảm 15%
Vân Tận Quang Sinh
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Linh Đao - Vân Khai Tinh Lạc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Phù Vân Sương Thiên
Constellation Lv. 4
Khi Chongyun tấn công địch bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, bản thân sẽ được hồi 1 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Hiệu quả này tối đa mỗi 2s thi triển một lần.
Chính Đạo Chân Lý
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Linh Đao - Sương Bạc Trùng Điệp +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tứ Linh Bổng Thánh
Constellation Lv. 6
Linh Đao - Vân Khai Tinh Lạc khi gây sát thương cho kẻ địch có tỷ lệ HP thấp hơn Chongyun, sát thương tăng 15%;
Ngoài ra, khi thi triển sẽ triệu hồi thêm một linh đao.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1