Vua Biển Hàng Hiệu

Vua Biển Hàng Hiệu (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Vua của biển cả. Sau khi sấy khô thì sẽ trở thành binh khí và cả thức ăn dự trữ nữa.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tấn Công%: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sát thương từ Kỹ Năng Nộ tăng 12%. Khi Kỹ Năng Nộ trúng địch, có 100% tỷ lệ triệu hồi kình ngư xung kích, gây sát thương phạm vi bằng 100% sức tấn công. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần.

Nhân vật được đề xuất

dorirazorchongyundilucarataki_ittosayubeidoueula

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18