Background image
Background image
Dori

Dori (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Kiếm Vũ Kỳ Ảo (Cải Tiến)
Tấn Công Thường - Kiếm Vũ Kỳ Ảo (Cải Tiến)
Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não
Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não
Nghe nói, cho dù là giải quyết phiền phức gì đi nữa, chỉ cần giá cả hợp lý là Dori đều sẽ làm được.
Alcazarzaray Tinh Xảo
Alcazarzaray Tinh Xảo
"Hửm? Quý khách chọn ngọn đèn này sao? Ây dà... biết coi hàng đó! Nhưng mà, đây là báu vật vô giá. Hoặc có thể nói là, cho dù có trả bao nhiêu đi nữa thì quý khách cũng đâu có bán vật may mắn bay bay bên cạnh đâu đúng không?"

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Thánh Di Vật:
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Others

hoặc
Bonus:
2

HP tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

Tăng Trị Liệu lên 15%.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn...nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

4

10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ, hiệu quả trị liệu tất cả nhân vật trong đội nhận được tăng 20%.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

2

Others

hoặc
Bonus:
2

HP tăng 20%

2

Others

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Đãi Cát Tìm Vàng
Ascension Phase 1
Nhân vật kết nối với Linh Hồn Đèn khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán nguyên tố Lôi hoặc Kết Tinh nguyên tố Lôi, CD của Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não sẽ rút ngắn 1s.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.
Lợi Chồng Lợi
Ascension Phase 4
Pháo Cắt Đứt Phiền Não hoặc Tên Lửa Hậu Mãi của Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não khi trúng kẻ địch sẽ căn cứ vào mỗi 100% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Dori để hồi phục cho Dori 5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Mỗi lần thi triển Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não chỉ có thể hồi phục 1 lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này, và tối đa hồi phục 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Đơn Hàng Bất Ngờ
Khi ghép nguyên liệu bồi dưỡng vũ khí và nhân vật, có 25% tỷ lệ hoàn trả một phần nguyên liệu ghép.

Cung Mệnh

Thêm Vốn Thêm Lời
Constellation Lv. 1
Pháo Cắt Đứt Phiền Não khi bắn trúng kẻ địch sẽ sản sinh ra thêm 1 Tên Lửa Hậu Mãi.
Kinh Doanh Đặc Biệt
Constellation Lv. 2
Trong trạng thái chiến đấu, khi Linh Hồn Đèn trị liệu cho nhân vật được kết nối sẽ bắn Pháo Trấn Linh về phía đó, gây lượng sát thương bằng 50% tấn công của Dori.
Muốn Gì Cũng Có
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Alcazarzaray Tinh Xảo +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bổ Sung Tùy Ý
Constellation Lv. 4
Nhân vật liên kết với Linh Hồn Đèn sẽ căn cứ vào HP và Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại để nhận được lợi ích sau:
·Khi HP thấp hơn 50%, tăng 50% lượng trị liệu nhận được;
·Khi Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 50%, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.
Hàng Siêu Giá Trị
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sức Nặng Thương Hiệu
Constellation Lv. 6
Trong 3s sau khi Dori thi triển Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não sẽ nhận được hiệu quả sau:
·Đính kèm nguyên tố Lôi;
·Đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục cho tất cả thành viên trong đội gần đó một lượng HP bằng 4% HP tối đa của Dori. Mỗi 0.1s tối đa hồi phục một lần thông qua cách này.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1