Background image
Background image
Dori

Dori (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Kiếm Vũ Kỳ Ảo (Cải Tiến)
Tấn Công Thường - Kiếm Vũ Kỳ Ảo (Cải Tiến)
Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não
Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não
Nghe nói, cho dù là giải quyết phiền phức gì đi nữa, chỉ cần giá cả hợp lý là Dori đều sẽ làm được.
Alcazarzaray Tinh Xảo
Alcazarzaray Tinh Xảo
"Hửm? Quý khách chọn ngọn đèn này sao? Ây dà... biết coi hàng đó! Nhưng mà, đây là báu vật vô giá. Hoặc có thể nói là, cho dù có trả bao nhiêu đi nữa thì quý khách cũng đâu có bán vật may mắn bay bay bên cạnh đâu đúng không?"

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

HP% / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tăng Trị Liệu / HP% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tinh Thông Nguyên Tố
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Đãi Cát Tìm Vàng
Giai đoạn thăng thiên 1
Nhân vật kết nối với Linh Hồn Đèn khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán nguyên tố Lôi hoặc Kết Tinh nguyên tố Lôi, CD của Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não sẽ rút ngắn 1s.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.
Lợi Chồng Lợi
Giai đoạn thăng thiên 4
Pháo Cắt Đứt Phiền Não hoặc Tên Lửa Hậu Mãi của Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não khi trúng kẻ địch sẽ căn cứ vào mỗi 100% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Dori để hồi phục cho Dori 5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Mỗi lần thi triển Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não chỉ có thể hồi phục 1 lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này, và tối đa hồi phục 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Đơn Hàng Bất Ngờ
Khi ghép nguyên liệu bồi dưỡng vũ khí và nhân vật, có 25% tỷ lệ hoàn trả một phần nguyên liệu ghép.

Cung mệnh

Thêm Vốn Thêm Lời
Chòm sao Lv. 1
Pháo Cắt Đứt Phiền Não khi bắn trúng kẻ địch sẽ sản sinh ra thêm 1 Tên Lửa Hậu Mãi.
Kinh Doanh Đặc Biệt
Chòm sao Lv. 2
Trong trạng thái chiến đấu, khi Linh Hồn Đèn trị liệu cho nhân vật được kết nối sẽ bắn Pháo Trấn Linh về phía đó, gây lượng sát thương bằng 50% tấn công của Dori.
Muốn Gì Cũng Có
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Alcazarzaray Tinh Xảo +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bổ Sung Tùy Ý
Chòm sao Lv. 4
Nhân vật liên kết với Linh Hồn Đèn sẽ căn cứ vào HP và Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại để nhận được lợi ích sau:
·Khi HP thấp hơn 50%, tăng 50% lượng trị liệu nhận được;
·Khi Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 50%, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.
Hàng Siêu Giá Trị
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sức Nặng Thương Hiệu
Chòm sao Lv. 6
Trong 3s sau khi Dori thi triển Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não sẽ nhận được hiệu quả sau:
·Đính kèm nguyên tố Lôi;
·Đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục cho tất cả thành viên trong đội gần đó một lượng HP bằng 4% HP tối đa của Dori. Mỗi 0.1s tối đa hồi phục một lần thông qua cách này.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1039
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
61
HP
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1