Kiếm Chuông

Kiếm Chuông (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thứ hai: HP%
Kiếm lớn và nặng có gắn thêm đồng hồ, nhưng cơ quan tính giờ của nó đã bị phá hoại.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 42
HP%: 9
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Khi nhận sát thương sẽ tạo ra khiên có lượng hấp thụ sát thương bằng 20% giới hạn HP, kéo dài 10s hoặc đến khi khiên mất hiệu lực, mỗi 45s chỉ thi triển 1 lần. Khi nhân vật được khiên bảo vệ, sát thương tạo thành tăng 12%.

Nhân vật được đề xuất

dorirazorxinyannoelle

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18