Shenhe

Xây dựng Shenhe trong Genshin Impact

Cryo

Các xây dựng Shenhe tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
Chọn 2

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tấn Công%

Nón

Tấn Công%

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tấn Công%
3Tỷ Lệ Bạo Kích
4ST Bạo Kích
5Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Shenhe tốt nhất

Kỹ năng Shenhe

Tấn Công Thường - Đạp Thần Nhiếp Đấu
Tấn Công Thường - Đạp Thần Nhiếp Đấu
Triệu Tướng Dịch Chú
Triệu Tướng Dịch Chú
"Linh uy phi hư,dịch hữu bách công. Thần nữ có lệnh, mau chóng có mặt. Nhiếp!"
Thần Nữ Khiển Linh Quyết
Thần Nữ Khiển Linh Quyết
"Tiên đạo pháp môn không phải hư ảo, chỉ khi nhìn thấu thiên địa vạn hóa, hiểu rõ nhân quả hồng trần thì mới có thể lĩnh ngộ được bổn chân."

Thiên phú nội tại

deific_embrace

Đại Động Di La Tôn Pháp

Giai đoạn thăng thiên 1

Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng hiệu ứng của Thần Nữ Khiển Linh Quyết, sẽ tăng 15% BUFF Sát Thương Nguyên Tố Băng.
spirit_communion_seal

Phược Linh Thông Chân Pháp Ấn

Giai đoạn thăng thiên 4

Shenhe sau khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú, tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận hiệu ứng sau:
·Nhấn: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 15%, duy trì 10s;
·Nhấn giữ: Sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 15%, duy trì 15s.
precise_comings_and_goings

Lai Phục Tri Thời

Passive

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Liyue, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung mệnh

clarity_of_heart

Tâm Trai

Chòm sao Lv. 1

Số lần sử dụng của Triệu Tướng Dịch Chú tăng thêm 1
centered_spirit

Định Mông

Chòm sao Lv. 2

Thời gian duy trì của Thần Nữ Khiển Linh Quyết kéo dài thêm 6s. Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng ảnh hưởng sẽ tăng 15% sát thương bạo kích của Sát Thương Nguyên Tố Băng.
seclusion

Tiềm Hư

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Triệu Tướng Dịch Chú +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
insight

Quan Sát

Chòm sao Lv. 4

Nhân vật trong trạng thái "Băng Linh" của Shenhe, khi kích hoạt tăng sát thương từ "Băng Linh" sẽ khiến Shenhe nhận 1 tầng "Sương Tiêu Quyết":
·Shenhe khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú sẽ xóa bỏ tất cả "Sương Tiêu Quyết", đồng thời căn cứ vào số tầng xóa bỏ, mỗi tầng tăng 5% sát thương cho Triệu Tướng Dịch Chú lần này;
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 50 lần, duy trì 60s.
divine_attainment

Hóa Thần

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Thần Nữ Khiển Linh Quyết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
mystical_abandon

Vong Huyền

Chòm sao Lv. 6

Khi nhân vật kích hoạt hiệu quả "Băng Linh" bằng sát thương tấn công thường và sát thương trọng kích, sẽ không còn giảm số lần kích hoạt "Băng Linh" nữa.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1011
Tấn Công Căn Bản
-
24
P.Ngự Căn Bản
-
65
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1