Background image
Background image
Shenhe

Shenhe (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Đạp Thần Nhiếp Đấu
Tấn Công Thường - Đạp Thần Nhiếp Đấu
Triệu Tướng Dịch Chú
Triệu Tướng Dịch Chú
"Linh uy phi hư,dịch hữu bách công. Thần nữ có lệnh, mau chóng có mặt. Nhiếp!"
Thần Nữ Khiển Linh Quyết
Thần Nữ Khiển Linh Quyết
"Tiên đạo pháp môn không phải hư ảo, chỉ khi nhìn thấu thiên địa vạn hóa, hiểu rõ nhân quả hồng trần thì mới có thể lĩnh ngộ được bổn chân."

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tấn Công%

Nón

Tấn Công%

Ưu tiên chỉ số phụ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Đại Động Di La Tôn Pháp
Giai đoạn thăng thiên 1
Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng hiệu ứng của Thần Nữ Khiển Linh Quyết, sẽ tăng 15% BUFF Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Phược Linh Thông Chân Pháp Ấn
Giai đoạn thăng thiên 4
Shenhe sau khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú, tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận hiệu ứng sau:
·Nhấn: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 15%, duy trì 10s;
·Nhấn giữ: Sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 15%, duy trì 15s.
Lai Phục Tri Thời
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Liyue, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung mệnh

Tâm Trai
Chòm sao Lv. 1
Số lần sử dụng của Triệu Tướng Dịch Chú tăng thêm 1
Định Mông
Chòm sao Lv. 2
Thời gian duy trì của Thần Nữ Khiển Linh Quyết kéo dài thêm 6s. Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng ảnh hưởng sẽ tăng 15% sát thương bạo kích của Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Tiềm Hư
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Triệu Tướng Dịch Chú +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quan Sát
Chòm sao Lv. 4
Nhân vật trong trạng thái "Băng Linh" của Shenhe, khi kích hoạt tăng sát thương từ "Băng Linh" sẽ khiến Shenhe nhận 1 tầng "Sương Tiêu Quyết":
·Shenhe khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú sẽ xóa bỏ tất cả "Sương Tiêu Quyết", đồng thời căn cứ vào số tầng xóa bỏ, mỗi tầng tăng 5% sát thương cho Triệu Tướng Dịch Chú lần này;
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 50 lần, duy trì 60s.
Hóa Thần
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Thần Nữ Khiển Linh Quyết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vong Huyền
Chòm sao Lv. 6
Khi nhân vật kích hoạt hiệu quả "Băng Linh" bằng sát thương tấn công thường và sát thương trọng kích, sẽ không còn giảm số lần kích hoạt "Băng Linh" nữa.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1011
Tấn Công Căn Bản
-
24
P.Ngự Căn Bản
-
65
Tấn Công
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1