Background image
Background image
Shenhe

Shenhe (5★)

Skills

โจมตีปกติ: Dawnstar Piercer
โจมตีปกติ: Dawnstar Piercer
Spring Spirit Summoning
Spring Spirit Summoning
"จิตวิญญาณไม่มีวันโป้ปด เทพธิดาได้มีคำสั่ง จงเร่งรุดไปที่เครื่องรางนั้นเถิด!"
Divine Maiden's Deliverance
Divine Maiden's Deliverance
"วิถีแห่งเซียนนั้นไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยจินตนาการและความลึกลับ มีเพียงการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฟ้าและดิน และเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของโลกเท่านั้น จึงจะสามารถตระหนักถึงแก่นแท้ได้อย่างแท้จริง"

Builds

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
ESkill>QBurst>NANormal Attack
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

ATK% / Energy Recharge

Goblet

ATK%

Circlet

ATK%

Substats priority

ATK% / Energy Recharge / CRIT Rate / CRIT DMG / ATK
Bonus:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

หรือ
Bonus:
2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

Best Team Comp

Passives

Deific Embrace
Ascension Phase 1
ตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้น และอยู่ในพื้นที่ของ Divine Maiden's Deliverance จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 15%
Spirit Communion Seal
Ascension Phase 4
หลังจากที่ Shenhe ใช้ Spring Spirit Summoning จะทำให้ตัวละครทั้งหมดในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้รับเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้:
·กดค้าง: การโจมตีปกติ, การชาร์จโจมตี และการโจมตีพุ่งลงจากอากาศ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 15 วินาที
Precise Comings and Goings
เมื่อทำคำขอการออกสำรวจของ Liyue ที่ใช้เวลา 20 ชั่วโมง รางวัลที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น 25%

Constellations

Clarity of Heart
Constellation Lv. 1
จำนวนครั้งที่สามารถใช้ Spring Spirit Summoning ได้ เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง
Centered Spirit
Constellation Lv. 2
ช่วงเวลาต่อเนื่องของ Divine Maiden's Deliverance ยาวนานขึ้น 6 วินาที และความแรงคริของความเสียหายน้ำแข็ง ของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นและอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 15%
Seclusion
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Spring Spirit Summoning ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Insight
Constellation Lv. 4
ตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะของ "Icy Quill" ที่ปล่อยโดยตัวของ Shenhe เอง เมื่อทำให้เกิดโบนัสความเสียหายของ "Icy Quill" Shenhe จะได้รับ "Skyfrost Mantra" หนึ่งชั้น:
·เมื่อ Shenhe ใช้ Spring Spirit Summoning จะใช้ Skyfrost Mantra ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยแต่ละชั้นที่ถูกใช้ จะทำให้ความเสียหายที่ Spring Spirit Summoning ในครั้งนี้สร้างเพิ่มขึ้น 5%;
·เอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 50 ครั้ง และคงอยู่เป็นเวลา 60 วินาที
Divine Attainment
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Divine Maiden's Deliverance ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Mystical Abandon
Constellation Lv. 6
เมื่อตัวละครทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของ Icy Quill ผ่านความเสียหายของการโจมตีปกติ และความเสียหายของการชาร์จโจมตี จะไม่ลดจำนวนชั้นเอฟเฟกต์ของ Icy Quill

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1