Hủy Diệt

Hủy Diệt (5★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Vũ khí sắc bén được chế tạo từ Tinh Thạch kỳ lạ. Ánh sáng xanh u tối dường như đang kể lại vô vàn những chuyện đã qua.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 49
Tấn Công%: 3.6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng 12% sát thương tất cả nguyên tố; Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ nhận được hiệu quả "Viên Đột", duy trì 20s, sức tấn công mỗi giây tăng 3.2%, hiệu quả tăng tấn công này tối đa cộng dồn 6 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này không xuất hiện trong trận, hiệu quả tăng tấn công của "Viên Đột" tăng gấp đôi.

Nhân vật được đề xuất

shenhe

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27