Mẫu Tinh Liêm

Mẫu Tinh Liêm (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Thương móc cổ xưa của Hắc Nham Xưởng. Trên đầu lưỡi lấp lánh như ánh sáng của bầu trời vắng sao.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, sát thương tấn công thường và trọng kích tăng 8%. Kéo dài 12s, tối đa cộng dồn 2 tầng.

Nhân vật được đề xuất

xianglingthomayun_jin

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18