Mika

Xây dựng Mika trong Genshin Impact

Cryo

Các xây dựng Mika tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%

Ly

HP%

Nón

Tăng Trị Liệu / Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3HP%
4HP

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Mika tốt nhất

Kỹ năng Mika

Tấn Công Thường - Tây Phong Thương Thuật - Kế Thừa
Tấn Công Thường - Tây Phong Thương Thuật - Kế Thừa
Sao Băng Lưu Chuyển
Sao Băng Lưu Chuyển
Đấy là những ngôi sao dưới trời đông lạnh giá.
Lông Vũ Chúc Tụng
Lông Vũ Chúc Tụng
"Hãy mang theo hy vọng khi gặp khó khăn, và luôn cảnh giác khi mọi việc đều tốt đẹp... Vì lông vũ trắng thuần khiết đó cuối cùng sẽ dẫn đường cho những người lữ hành lạc lối."

Thiên phú nội tại

suppressive_barrage

Hỏa Lực Yểm Trợ

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong các tình huống sau, Gió Linh Hồn của Sao Băng Lưu Chuyển sẽ cường hóa hiệu quả Do Thám, tăng 10% sát thương vật lý do nhân vật trong trận gây ra:
·Mũi Tên Băng Giá khi bắn trúng hơn 1 kẻ địch, mỗi kẻ địch trúng thêm sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám;
·Mảnh Sao Băng khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám. Mỗi Mảnh Sao Băng chỉ có thể kích hoạt một lần.

Hiệu quả Do Thám của trạng thái Gió Linh Hồn tối đa cộng dồn 3 tầng, trong thời gian duy trì nếu kích hoạt lại Sao Băng Lưu Chuyển sẽ xóa đi trạng thái Gió Linh Hồn và Do Thám ban đầu.
topographical_mapping

Đo Vẽ Địa Hình

Giai đoạn thăng thiên 4

Nhân vật trong trận đồng thời ở trong trạng thái Lông Vũ Chim Ưng của Lông Vũ Chúc Tụng và Gió Linh Hồn của Sao Băng Lưu Chuyển khi tấn công gây ra bạo kích, trạng thái Gió Linh Hồn sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám của thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ". Trong một lần thời gian duy trì của trạng thái Gió Linh Hồn tối đa chỉ có thể sản sinh 1 tầng Do Thám thông qua cách này.
Ngoài ra, giới hạn số tầng hiệu quả Do Thám của Gió Linh Hồn tăng thêm 1.
Cần mở khóa thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
demarcation

Phân Định Ranh Giới

Passive

Hiển thị vị trí đặc sản khu vực Mondstadt trên bản đồ nhỏ.

Cung mệnh

factor_confluence

Cơ Duyên Gặp Gỡ

Chòm sao Lv. 1

Trạng thái Gió Linh Hồn của Sao Băng Lưu Chuyển sẽ giảm giãn cách hồi phục HP của trạng thái Lông Vũ Chim Ưng từ kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng, tỉ lệ giảm tương đồng với tỉ lệ tăng tốc độ tấn công của trạng thái Gió Linh Hồn.
companions_ingress

Hành Trình Bên Nhau

Chòm sao Lv. 2

Lần Mũi Tên Băng Giá từ kỹ năng Sao Băng Lưu Chuyển đầu tiên bắn trúng kẻ địch, hoặc Pháo Hiệu Sao Băng khi bắn trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám của thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
Cần mở khóa thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
reconnaissance_experience

Du Kích Tâm Đắc

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
sunfrost_encomium

Chúc Nguyện Giá Lạnh

Chòm sao Lv. 4

Trạng thái Lông Vũ Chim Ưng từ kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng của bản thân Mika khi trị liệu nhân vật trong đội sẽ khiến cho Mika hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Một lần trạng thái Lông Vũ Chim Ưng từ kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng tối đa hồi phục 5 lần Năng Lượng Nguyên Tố.
signal_arrow

Mũi Tên Dẫn Đường

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Sao Băng Lưu Chuyển +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
companions_counsel

Chung Sức Phối Hợp

Chòm sao Lv. 6

Giới hạn số tầng hiệu quả Do Thám từ trạng thái Gió Linh Hồn của kỹ năng Sao Băng Lưu Chuyển tăng 1 tầng. Cần mở khóa thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
Ngoài ra, nhân vật ra trận trong trạng thái Gió Linh Hồn sẽ tăng 60% sát thương bạo kích vật lý.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1049
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
60
HP%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1