Yun Jin

Xây dựng Yun Jin trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Yun Jin tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Phòng Ngự%

Nón

Phòng Ngự% / Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Phòng Ngự%
2Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3Phòng Ngự
4Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Yun Jin tốt nhất

Kỹ năng Yun Jin

Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Toàn Vân Khai Tương
Toàn Vân Khai Tương
Một thoáng trên sân khấu, mười năm của khổ luyện.
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
"Trong tiếng trống vang, đao thương kiếm ảnh, mỹ nhân hóa đại tướng."
"Sáo nhạc tề vang trên thảm đỏ, cùng ngắm nhìn Yun tiên sinh hàng phục yêu ma."

Thiên phú nội tại

true_to_oneself

Vụ Thủ Bản Chân

Giai đoạn thăng thiên 1

Thi triển Toàn Vân Khai Tương trong thời khắc bị tấn công, sẽ dùng hình thức nhấn giữ tụ lực lần 2 để thi triển.
breaking_conventions

Mạc Tùng Hằng Khê

Giai đoạn thăng thiên 4

Sát thương đánh thường được buff từ Phi Vân Kỳ Trận sẽ tăng thêm dựa vào 2.5%/5%/7.5%/11.5% phòng ngự của Yun Jin khi trong đội có 1/2/3/4 loại nguyên tố.
light_nourishment

Thanh Thực Dưỡng Tính

Passive

Khi nấu ăn hoàn mỹ các món thuộc loại thám hiểm, có tỷ lệ 12% được x2 thành phẩm.

Cung mệnh

thespian_gallop

Phi Thân Thang Mã

Chòm sao Lv. 1

Toàn Vân Khai Tương giảm 18% thời gian CD.
myriad_miseenscne

Chư Bàn Thiết Mạt

Chòm sao Lv. 2

Sau khi thi triển Phá Chướng Kiến Tinh Nghi, sát thương đánh thường tạo ra từ tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 15%, duy trì 12s.
seafaring_general

Nha Đạo Thám Hải

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Phá Chướng Kiến Tinh Nghi +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
flower_and_a_fighter

Thăng Đường Điếu Vân

Chòm sao Lv. 4

Sau khi Yun Jin kích hoạt phản ứng kết tinh, sức phòng ngự tăng 20%, duy trì 12s.
famed_throughout_the_land

Kiều Sở Danh Khôn

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Toàn Vân Khai Tương +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
decorous_harmony

Trang Hài Tịnh Cử

Chòm sao Lv. 6

Nhân vật trong trạng thái "Phi Vân Kỳ Trận" sẽ tăng 12% tốc độ tấn công thường.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
894
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
62
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1