Background image
Background image
Yun Jin

Yun Jin (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Toàn Vân Khai Tương
Toàn Vân Khai Tương
Một thoáng trên sân khấu, mười năm của khổ luyện.
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
"Trong tiếng trống vang, đao thương kiếm ảnh, mỹ nhân hóa đại tướng."
"Sáo nhạc tề vang trên thảm đỏ, cùng ngắm nhìn Yun tiên sinh hàng phục yêu ma."

Cách build

Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

DEF% / Energy Recharge

Goblet

DEF%

Circlet

DEF% / CRIT Rate

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

DEF% / Energy Recharge / DEF / CRIT Rate
Bonus:
2

Phòng ngự tăng 30%.

4

Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hoặc
Bonus:
2

Phòng ngự tăng 30%.

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Vụ Thủ Bản Chân
Ascension Phase 1
Thi triển Toàn Vân Khai Tương trong thời khắc bị tấn công, sẽ dùng hình thức nhấn giữ tụ lực lần 2 để thi triển.
Mạc Tùng Hằng Khê
Ascension Phase 4
Sát thương đánh thường được buff từ Phi Vân Kỳ Trận sẽ tăng thêm dựa vào 2.5%/5%/7.5%/11.5% phòng ngự của Yun Jin khi trong đội có 1/2/3/4 loại nguyên tố.
Thanh Thực Dưỡng Tính
Khi nấu ăn hoàn mỹ các món thuộc loại thám hiểm, có tỷ lệ 12% được x2 thành phẩm.

Cung Mệnh

Phi Thân Thang Mã
Constellation Lv. 1
Toàn Vân Khai Tương giảm 18% thời gian CD.
Chư Bàn Thiết Mạt
Constellation Lv. 2
Sau khi thi triển Phá Chướng Kiến Tinh Nghi, sát thương đánh thường tạo ra từ tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 15%, duy trì 12s.
Nha Đạo Thám Hải
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Phá Chướng Kiến Tinh Nghi +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thăng Đường Điếu Vân
Constellation Lv. 4
Sau khi Yun Jin kích hoạt phản ứng kết tinh, sức phòng ngự tăng 20%, duy trì 12s.
Kiều Sở Danh Khôn
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Toàn Vân Khai Tương +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Trang Hài Tịnh Cử
Constellation Lv. 6
Nhân vật trong trạng thái "Phi Vân Kỳ Trận" sẽ tăng 12% tốc độ tấn công thường.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1