Background image
Background image
Yun Jin

Yun Jin (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Toàn Vân Khai Tương
Toàn Vân Khai Tương
Một thoáng trên sân khấu, mười năm của khổ luyện.
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
"Trong tiếng trống vang, đao thương kiếm ảnh, mỹ nhân hóa đại tướng."
"Sáo nhạc tề vang trên thảm đỏ, cùng ngắm nhìn Yun tiên sinh hàng phục yêu ma."

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

DEF% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

DEF%

Nón

DEF% / Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

DEF% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Phòng Ngự / Tỷ Lệ Bạo Kích
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

4

Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hoặc
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Vụ Thủ Bản Chân
Giai đoạn thăng thiên 1
Thi triển Toàn Vân Khai Tương trong thời khắc bị tấn công, sẽ dùng hình thức nhấn giữ tụ lực lần 2 để thi triển.
Mạc Tùng Hằng Khê
Giai đoạn thăng thiên 4
Sát thương đánh thường được buff từ Phi Vân Kỳ Trận sẽ tăng thêm dựa vào 2.5%/5%/7.5%/11.5% phòng ngự của Yun Jin khi trong đội có 1/2/3/4 loại nguyên tố.
Thanh Thực Dưỡng Tính
Khi nấu ăn hoàn mỹ các món thuộc loại thám hiểm, có tỷ lệ 12% được x2 thành phẩm.

Cung mệnh

Phi Thân Thang Mã
Chòm sao Lv. 1
Toàn Vân Khai Tương giảm 18% thời gian CD.
Chư Bàn Thiết Mạt
Chòm sao Lv. 2
Sau khi thi triển Phá Chướng Kiến Tinh Nghi, sát thương đánh thường tạo ra từ tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 15%, duy trì 12s.
Nha Đạo Thám Hải
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Phá Chướng Kiến Tinh Nghi +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thăng Đường Điếu Vân
Chòm sao Lv. 4
Sau khi Yun Jin kích hoạt phản ứng kết tinh, sức phòng ngự tăng 20%, duy trì 12s.
Kiều Sở Danh Khôn
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Toàn Vân Khai Tương +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Trang Hài Tịnh Cử
Chòm sao Lv. 6
Nhân vật trong trạng thái "Phi Vân Kỳ Trận" sẽ tăng 12% tốc độ tấn công thường.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
894
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
62
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1