Giáo Thập Tự Kitain

Giáo Thập Tự Kitain (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Một cây thương đặc biệt đã từng được sử dụng bởi một chiến binh nổi tiếng, người bảo vệ đảo Yashiori khỏi Họa Thần.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tinh Thông Nguyên Tố: 24
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18