Gorou

Xây dựng Gorou trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Gorou tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham / Phòng Ngự%

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / Phòng Ngự% / Tăng Trị Liệu

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Phòng Ngự%
3Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Gorou tốt nhất

Kỹ năng Gorou

Tấn Công Thường - Mũi Tên Cào Xé
Tấn Công Thường - Mũi Tên Cào Xé
Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka
Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka
"Chỉ cần ở trong trận hình này, tính mạng của mọi người sẽ được đảm bảo!" Dù ở bất cứ đâu, thân là tướng quân, Gorou cũng không hy vọng đồng đội của mình bị thương.
Chiến Pháp Đột Kích - Juuga
Chiến Pháp Đột Kích - Juuga
"Địa hình vô song!" Gorou có thể thay đổi địa hình, dẫn dắt mọi người đến chiến thắng, là bí thuật độc đáo để khắc chế cường địch.

Thiên phú nội tại

heedless_of_the_wind_and_weather

Không Ngại Mưa Gió

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong 12s sau khi thi triển Chiến Pháp Đột Kích - Juuga, mức phòng ngự của tất cả thành viên trong đội gần đó tăng 25%.
a_favor_repaid

Lòng Báo Ơn

Giai đoạn thăng thiên 4

Dựa theo sức phòng ngự, sẽ tăng sát thương của các loại tấn công sau đây cho Gorou:
·Sát thương kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka tăng tương đương 156% phòng ngự;
·Sát thương Kết Tinh Tan Vỡ và kỹ năng Chiến Pháp Đột Kích - Juuga tăng tương đương 15.6% phòng ngự.
seeker_of_shinies

Phát Hiện Lấp Lánh

Passive

Hiển thị vị trí đặc sản khu vực Inazuma trên bản đồ nhỏ.

Cung mệnh

rushing_hound_swift_as_the_wind

Chạy: Nhanh Nhẹn Như Gió

Chòm sao Lv. 1

Khi nhân vật trong trận hiện tại (trừ Gorou) đứng trong khu vực Đại Tướng Chiến Kỳ hoặc Uy Nghi Đại Tướng gây Sát Thương Nguyên Tố Nham cho kẻ địch, sẽ giảm 2s CD kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka của Gorou.
Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt 1 lần.
sitting_hound_steady_as_a_clock

Ngồi: Vững Vàng Như Chuông

Chòm sao Lv. 2

Trong thời gian duy trì Uy Nghi Đại Tướng, sau khi nhân vật trong trận gần đó nhận mảnh kết tinh tạo ra từ phản ứng kết tinh, thì Uy Nghi Đại Tướng của Gorou sẽ kéo dài thêm 1s.
Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt 1 lần, tối đa kéo dài thêm 3s bằng cách này.
mauling_hound_fierce_as_fire

Cào: Dữ Dội Như Lửa

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
lapping_hound_warm_as_water

Liếm: Ấm Áp Như Nước

Chòm sao Lv. 4

Uy Nghi Đại Tướng khi có hiệu quả "Trụ Vững" hoặc "Phá Hủy", mỗi 1.5s sẽ hồi phục HP cho nhân vật trong khu vực, lượng hồi phục tương đương 50% phòng ngự của bản thân Gorou.
striking_hound_thunderous_force

Cắn: Kinh Động Như Sấm

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Chiến Pháp Đột Kích - Juuga +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
valiant_hound_mountainous_fealty

Dũng: Trung Nghĩa Như Núi

Chòm sao Lv. 6

Trong 12s sau khi thi triển Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka hoặc Chiến Pháp Đột Kích - Juuga, dựa vào cấp độ khu vực lúc thi triển để tăng Sát Thương Bạo Kích Nguyên Tố Nham cho toàn bộ nhân vật trong đội ở gần:
·"Kiên Cố": Tăng 10%;
·"Trụ Vững": Tăng 20%;
·"Phá Hủy": Tăng 40%.

Hiệu quả này không thể cộng dồn, lấy hiệu ứng sau cùng làm chuẩn.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
802
Tấn Công Căn Bản
-
15
P.Ngự Căn Bản
-
54
Tăng ST Nguyên Tố Nham
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1