Background image
Background image
Gorou

Gorou (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Mũi Tên Cào Xé
Tấn Công Thường - Mũi Tên Cào Xé
Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka
Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka
"Chỉ cần ở trong trận hình này, tính mạng của mọi người sẽ được đảm bảo!" Dù ở bất cứ đâu, thân là tướng quân, Gorou cũng không hy vọng đồng đội của mình bị thương.
Chiến Pháp Đột Kích - Juuga
Chiến Pháp Đột Kích - Juuga
"Địa hình vô song!" Gorou có thể thay đổi địa hình, dẫn dắt mọi người đến chiến thắng, là bí thuật độc đáo để khắc chế cường địch.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
EKỹ năng>QNộ>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge

Goblet

Geo DMG / DEF%

Circlet

CRIT Rate / DEF% / Healing Bonus

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

Energy Recharge / DEF% / CRIT Rate
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Không Ngại Mưa Gió
Ascension Phase 1
Trong 12s sau khi thi triển Chiến Pháp Đột Kích - Juuga, mức phòng ngự của tất cả thành viên trong đội gần đó tăng 25%.
Lòng Báo Ơn
Ascension Phase 4
Dựa theo sức phòng ngự, sẽ tăng sát thương của các loại tấn công sau đây cho Gorou:
·Sát thương kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka tăng tương đương 156% phòng ngự;
·Sát thương Kết Tinh Tan Vỡ và kỹ năng Chiến Pháp Đột Kích - Juuga tăng tương đương 15.6% phòng ngự.
Phát Hiện Lấp Lánh
Hiển thị vị trí đặc sản khu vực Inazuma trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Chạy: Nhanh Nhẹn Như Gió
Constellation Lv. 1
Khi nhân vật trong trận hiện tại (trừ Gorou) đứng trong khu vực Đại Tướng Chiến Kỳ hoặc Uy Nghi Đại Tướng gây Sát Thương Nguyên Tố Nham cho kẻ địch, sẽ giảm 2s CD kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka của Gorou.
Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt 1 lần.
Ngồi: Vững Vàng Như Chuông
Constellation Lv. 2
Trong thời gian duy trì Uy Nghi Đại Tướng, sau khi nhân vật trong trận gần đó nhận mảnh kết tinh tạo ra từ phản ứng kết tinh, thì Uy Nghi Đại Tướng của Gorou sẽ kéo dài thêm 1s.
Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt 1 lần, tối đa kéo dài thêm 3s bằng cách này.
Cào: Dữ Dội Như Lửa
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Liếm: Ấm Áp Như Nước
Constellation Lv. 4
Uy Nghi Đại Tướng khi có hiệu quả "Trụ Vững" hoặc "Phá Hủy", mỗi 1.5s sẽ hồi phục HP cho nhân vật trong khu vực, lượng hồi phục tương đương 50% phòng ngự của bản thân Gorou.
Cắn: Kinh Động Như Sấm
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Chiến Pháp Đột Kích - Juuga +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Dũng: Trung Nghĩa Như Núi
Constellation Lv. 6
Trong 12s sau khi thi triển Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka hoặc Chiến Pháp Đột Kích - Juuga, dựa vào cấp độ khu vực lúc thi triển để tăng Sát Thương Bạo Kích Nguyên Tố Nham cho toàn bộ nhân vật trong đội ở gần:
·"Kiên Cố": Tăng 10%;
·"Trụ Vững": Tăng 20%;
·"Phá Hủy": Tăng 40%.

Hiệu quả này không thể cộng dồn, lấy hiệu ứng sau cùng làm chuẩn.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1