Background image
Background image
Zhongli

Zhongli (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Mưa Đá
Tấn Công Thường - Mưa Đá
Tâm Trái Đất
Tâm Trái Đất
Đá kiên cố có thể đánh ngọc khắc vàng.
Thiên Tinh
Thiên Tinh
Dùng ngôi sao trên cao soi sáng cho người đang mê muội.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK% / HP%

Goblet

Geo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / HP% / Energy Recharge / ATK / HP
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Huyền Nham Thần Đoạn
Ascension Phase 1
Khi Khiên Ngọc chịu sát thương sẽ tạo ra hiệu quả kiên cố:
·Nhân vật khi đang được Khiên Ngọc bảo vệ, hiệu quả khiên +5%.
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 lần, duy trì đến khi Khiên Ngọc mất đi.
Xuy Kim Soạn Ngọc
Ascension Phase 4
Sát thương gây ra bởi những đòn tấn công dưới đây của Zhongli sẽ tăng tùy theo giới hạn HP:
·Lượng tăng sát thương của tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp: 1.39% giới hạn HP
·Lượng tăng sát thương của nhấn giữ, sát thương cộng hưởng và Vách Đá của Tâm Trái Đất: 1.9% giới hạn HP
·Lượng tăng sát thương của Thiên Tinh: 33% giới hạn HP
Mệnh Lý Tinh Thạch
Khi rèn vũ khí cán dài, hoàn trả 15% Khoáng Thạch tiêu hao.

Cung Mệnh

Nham, Lục Hợp Dẫn Thành Cốt
Constellation Lv. 1
Vách đá tạo thành từ Tâm Trái Đất có thể tồn tại cùng lúc 2 cái.
Thạch, Bát Hoang Ngọc Minh
Constellation Lv. 2
Khi Thiên Tinh rơi xuống, các nhân vật trong trận hiện tại ở lân cận sẽ nhận được Khiên Ngọc bảo vệ.
Khuê Chương, Khó Khăn Không Lùi Bước
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Tâm Trái Đất +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hoàng Tông, Phá Nhưng Không Mất Kiên Cường
Constellation Lv. 4
Tăng 20% phạm vi ảnh hưởng của Thiên Tinh.
Đồng thời hiệu quả Hóa Thạch của Thiên Tinh sẽ kéo dài thêm 2s.
Thương Bích, Kiên Cường Như Lẽ Trời
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Thiên Tinh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thiên Ngọc, Lễ Thiên Địa Tứ Phương
Constellation Lv. 6
Khi Khiên Ngọc chịu sát thương, sẽ hồi HP cho nhân vật hiện tại, lượng hồi phục bằng 40% sát thương.
Lượng hồi phục của 1 lần không vượt quá 8% HP tối đa của nhân vật.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1