Zhongli

Xây dựng Zhongli trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Zhongli tốt nhất

Cấu hình PHYSICAL DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
4
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / HP%

Ly

Tăng Sát Thương Vật Lý

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4HP%
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố

Cấu hình SHIELD SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

HP%

Ly

HP%

Nón

HP% / Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1HP%
2HP
3Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Cấu hình BURST SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / HP%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4HP%
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
6Tấn Công
7HP

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Zhongli tốt nhất

Kỹ năng Zhongli

Tấn Công Thường - Mưa Đá
Tấn Công Thường - Mưa Đá
Tâm Trái Đất
Tâm Trái Đất
Đá kiên cố có thể đánh ngọc khắc vàng.
Thiên Tinh
Thiên Tinh
Dùng ngôi sao trên cao soi sáng cho người đang mê muội.

Thiên phú nội tại

resonant_waves

Huyền Nham Thần Đoạn

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi Khiên Ngọc chịu sát thương sẽ tạo ra hiệu quả kiên cố:
·Nhân vật khi đang được Khiên Ngọc bảo vệ, hiệu quả khiên +5%.
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 lần, duy trì đến khi Khiên Ngọc mất đi.
dominance_of_earth

Xuy Kim Soạn Ngọc

Giai đoạn thăng thiên 4

Sát thương gây ra bởi những đòn tấn công dưới đây của Zhongli sẽ tăng tùy theo giới hạn HP:
·Lượng tăng sát thương của tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp: 1.39% giới hạn HP
·Lượng tăng sát thương của nhấn giữ, sát thương cộng hưởng và Vách Đá của Tâm Trái Đất: 1.9% giới hạn HP
·Lượng tăng sát thương của Thiên Tinh: 33% giới hạn HP
arcanum_of_crystal

Mệnh Lý Tinh Thạch

Passive

Khi rèn vũ khí cán dài, hoàn trả 15% Khoáng Thạch tiêu hao.

Cung mệnh

rock_the_backbone_of_earth

Nham, Lục Hợp Dẫn Thành Cốt

Chòm sao Lv. 1

Vách đá tạo thành từ Tâm Trái Đất có thể tồn tại cùng lúc 2 cái.
stone_the_cradle_of_jade

Thạch, Bát Hoang Ngọc Minh

Chòm sao Lv. 2

Khi Thiên Tinh rơi xuống, các nhân vật trong trận hiện tại ở lân cận sẽ nhận được Khiên Ngọc bảo vệ.
jade_shimmering_through_darkness

Khuê Chương, Khó Khăn Không Lùi Bước

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Tâm Trái Đất +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
topaz_unbreakable_and_fearless

Hoàng Tông, Phá Nhưng Không Mất Kiên Cường

Chòm sao Lv. 4

Tăng 20% phạm vi ảnh hưởng của Thiên Tinh.
Đồng thời hiệu quả Hóa Thạch của Thiên Tinh sẽ kéo dài thêm 2s.
lazuli_herald_of_the_order

Thương Bích, Kiên Cường Như Lẽ Trời

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Thiên Tinh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
chrysos_bounty_of_dominator

Thiên Ngọc, Lễ Thiên Địa Tứ Phương

Chòm sao Lv. 6

Khi Khiên Ngọc chịu sát thương, sẽ hồi HP cho nhân vật hiện tại, lượng hồi phục bằng 40% sát thương.
Lượng hồi phục của 1 lần không vượt quá 8% HP tối đa của nhân vật.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1144
Tấn Công Căn Bản
-
20
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tăng ST Nguyên Tố Nham
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1