Background image
Background image
Albedo

Albedo (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật - Bạch
Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật - Bạch
Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời
Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời
Loại Nham hoa này có đặc tính kỳ lạ, cũng giống như thuật giả kim, sinh ra từ mặt đất nhưng lại luôn hy vọng vươn cao lên trời, hóa thành vầng thái dương.
Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục
Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục
Dưới mệnh lệnh của Kreideprinz, dòng thủy triều của địa chất cuồn cuộn dâng trào.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Phòng Ngự%

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Phòng Ngự% / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Phòng Ngự / Tấn Công
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

4

Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hoặc
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

hoặc
Thưởng:
2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Uy Lực Màu Vôi Trắng
Giai đoạn thăng thiên 1
Hoa Khoảnh Khắc sinh ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời sát thương gây cho kẻ địch có HP dưới 50% sẽ tăng 25%.
Trí Tuệ Người Trong Bình
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ tăng 125 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho thành viên trong đội ở gần, kéo dài 10s.
Phát Hiện Của Thiên Tài
Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung mệnh

Hoa Địa Đàng
Chòm sao Lv. 1
Khi Hoa Khoảnh Khắc được tạo ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời của Albedo bung nở, sẽ hồi 1,2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Albedo.
Liên Đại Hiển Sinh
Chòm sao Lv. 2
Khi Hoa Khoảnh Khắc từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời nở, sẽ ban hiệu quả Sinh Tử cho Albedo, kéo dài 30s:
·Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ xóa tất cả hiệu quả Sinh Tử và tăng sát thương nổ của Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục cũng như sát thương do Hoa Sinh Tử gây ra theo số tầng bị xóa.
·Mỗi tầng Sinh Tử sẽ tăng sát thương bằng 30% phòng ngự của Albedo.
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 lần.
Ánh Sáng Mặt Trời
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sự Giáng Thế Của Thần
Chòm sao Lv. 4
Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời sẽ tăng 30% sát thương tấn công khi đáp tạo ra.
Thủy Triều Cổ Đại
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đất Tinh Khiết
Chòm sao Lv. 6
Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời, nếu đang được bảo vệ bởi khiên sinh ra từ phản ứng kết tinh, thì sát thương tạo thành sẽ tăng 17%.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1030
Tấn Công Căn Bản
-
20
P.Ngự Căn Bản
-
68
Tăng ST Nguyên Tố Nham
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1