Albedo

Albedo (5★)

Người đứng đầu trong các Giả Kim Thuật Sĩ kiêm đội trưởng tiểu đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, được gọi là thiên tài "Kreideprinz".

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật - Bạch
Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời
Loại Nham hoa này có đặc tính kỳ lạ, cũng giống như thuật giả kim, sinh ra từ mặt đất nhưng lại luôn hy vọng vươn cao lên trời, hóa thành vầng thái dương.
Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục
Dưới mệnh lệnh của Kreideprinz, dòng thủy triều của địa chất cuồn cuộn dâng trào.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
Kỹ năng>Nộ>Tấn công thường
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

HP

ATK

DEF%

Geo DMG

CRIT Rate

CRIT DMG

DEF%

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / DEF% / Energy Recharge / DEF
Giấc Mộng Phù Hoa
(2)

Phòng ngự tăng 30%.

(4)

Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hoặc
Giấc Mộng Phù Hoa
(2)

Phòng ngự tăng 30%.

Phiến Đá Lâu Đời
(2)

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

hoặc
Phiến Đá Lâu Đời
(2)

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

Nghi Thức Tông Thất Cổ
(2)

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

hoặc
Thiên Nham Vững Chắc
(2)

HP tăng 20%

(4)

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

Thiên Phú Cố Định

Uy Lực Màu Vôi Trắng
Ascension Phase 1
Hoa Khoảnh Khắc sinh ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời sát thương gây cho kẻ địch có HP dưới 50% sẽ tăng 25%.
Trí Tuệ Người Trong Bình
Ascension Phase 4
Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ tăng 125 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho thành viên trong đội ở gần, kéo dài 10s.
Phát Hiện Của Thiên Tài
Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung Mệnh

Hoa Địa Đàng
Constellation Lv. 1
Khi Hoa Khoảnh Khắc được tạo ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời của Albedo bung nở, sẽ hồi 1,2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Albedo.
Liên Đại Hiển Sinh
Constellation Lv. 2
Khi Hoa Khoảnh Khắc từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời nở, sẽ ban hiệu quả Sinh Tử cho Albedo, kéo dài 30s:
·Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ xóa tất cả hiệu quả Sinh Tử và tăng sát thương nổ của Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục cũng như sát thương do Hoa Sinh Tử gây ra theo số tầng bị xóa.
·Mỗi tầng Sinh Tử sẽ tăng sát thương bằng 30% phòng ngự của Albedo.
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 lần.
Ánh Sáng Mặt Trời
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sự Giáng Thế Của Thần
Constellation Lv. 4
Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời sẽ tăng 30% sát thương tấn công khi đáp tạo ra.
Thủy Triều Cổ Đại
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đất Tinh Khiết
Constellation Lv. 6
Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời, nếu đang được bảo vệ bởi khiên sinh ra từ phản ứng kết tinh, thì sát thương tạo thành sẽ tăng 17%.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1