Albedo

Xây dựng Albedo trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Albedo tốt nhất

Cấu hình SKILL ONLY OFF-FIELD DPS

Thánh Di Vật

1
2
Chọn 2
4
5
6

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Phòng Ngự%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Phòng Ngự%

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Phòng Ngự%
4Tấn Công%
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Albedo tốt nhất

Kỹ năng Albedo

Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật - Bạch
Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật - Bạch
Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời
Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời
Loại Nham hoa này có đặc tính kỳ lạ, cũng giống như thuật giả kim, sinh ra từ mặt đất nhưng lại luôn hy vọng vươn cao lên trời, hóa thành vầng thái dương.
Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục
Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục
Dưới mệnh lệnh của Kreideprinz, dòng thủy triều của địa chất cuồn cuộn dâng trào.

Thiên phú nội tại

calcite_might

Uy Lực Màu Vôi Trắng

Giai đoạn thăng thiên 1

Hoa Khoảnh Khắc sinh ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời sát thương gây cho kẻ địch có HP dưới 50% sẽ tăng 25%.
homuncular_nature

Trí Tuệ Người Trong Bình

Giai đoạn thăng thiên 4

Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ tăng 125 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho thành viên trong đội ở gần, kéo dài 10s.
flash_of_genius

Phát Hiện Của Thiên Tài

Passive

Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung mệnh

flower_of_eden

Hoa Địa Đàng

Chòm sao Lv. 1

Khi Hoa Khoảnh Khắc được tạo ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời của Albedo bung nở, sẽ hồi 1,2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Albedo.
opening_of_phanerozoic

Liên Đại Hiển Sinh

Chòm sao Lv. 2

Khi Hoa Khoảnh Khắc từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời nở, sẽ ban hiệu quả Sinh Tử cho Albedo, kéo dài 30s:
·Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ xóa tất cả hiệu quả Sinh Tử và tăng sát thương nổ của Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục cũng như sát thương do Hoa Sinh Tử gây ra theo số tầng bị xóa.
·Mỗi tầng Sinh Tử sẽ tăng sát thương bằng 30% phòng ngự của Albedo.
·Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 lần.
grace_of_helios

Ánh Sáng Mặt Trời

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
descent_of_divinity

Sự Giáng Thế Của Thần

Chòm sao Lv. 4

Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời sẽ tăng 30% sát thương tấn công khi đáp tạo ra.
tide_of_hadean

Thủy Triều Cổ Đại

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
dust_of_purification

Đất Tinh Khiết

Chòm sao Lv. 6

Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời, nếu đang được bảo vệ bởi khiên sinh ra từ phản ứng kết tinh, thì sát thương tạo thành sẽ tăng 17%.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1030
Tấn Công Căn Bản
-
20
P.Ngự Căn Bản
-
68
Tăng ST Nguyên Tố Nham
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1