Beidou

Xây dựng Beidou trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Beidou tốt nhất

Cấu hình OFF-FIELD AGGRAVATE DPS

Thánh Di Vật

1
Chọn 2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tấn Công%
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
6Tinh Thông Nguyên Tố
7Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Beidou tốt nhất

Kỹ năng Beidou

Tấn Công Thường: Đại Dương
Tấn Công Thường: Đại Dương
Bắt Sóng
Bắt Sóng
Thuyền Meo Meo đuổi theo sóng biển.
Chước Lôi
Chước Lôi
Sấm sét chói lọi, dời non lấp bể.

Thiên phú nội tại

retribution

Hào Quang Rực Rỡ

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi Bắt Sóng phản đòn vào đúng lúc nhân vật bị tấn công, sẽ có buff sát thương cao nhất.
lightning_storm

Sấm Sét Đầy Trời

Giai đoạn thăng thiên 4

Trong 10s sau khi thi triển Bắt Sóng có buff sát thương cao nhất, nhận được hiệu quả như sau:
Sát thương trọng kích và tấn công thường tạo thành tăng 15%, tốc độ tấn công tăng 15%;
Giảm thời gian chuẩn bị cần thiết cho trọng kích.
conqueror_of_tides

Sóng Vỗ Dào Dạt

Passive

Giảm 20% tiêu hao thể lực khi bơi cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

sea_beasts_scourge

Ngư Long Trầm Tứ Phương

Chòm sao Lv. 1

Khi thi triển Chước Lôi:
Hình thành tấm khiên hấp thu sát thương tương đương với 16% giới hạn HP, kéo dài 15s.
Khiên có hiệu quả hấp thụ 250% sát thương Nguyên Tố Lôi.
upon_the_turbulent_sea_the_thunder_arises

Tia Sét Chói Lọi

Chòm sao Lv. 2

Sấm sét của Chước Lôi có thể đánh bật thêm 2 kẻ địch.
summoner_of_storm

Thủy Triều Dẫn Điện

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Bắt Sóng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
stunning_revenge

Sao Trời Dẫn Lối

Chòm sao Lv. 4

Trong vòng 10s sau khi bị tấn công, tấn công thường của Beidou tăng thêm 20% sát thương Nguyên Tố Lôi.
crimson_tidewalker

Đạp Lãng Liên Cấp

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Chước Lôi +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
bane_of_evil

Beidou Diệt Ác

Chòm sao Lv. 6

Trong thời gian Chước Lôi tồn tại, kháng Nguyên Tố Lôi của địch xung quanh giảm 15%.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1094
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
54
Tăng ST Nguyên Tố Lôi
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1