Background image
Background image
Collei

Collei (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Mũi Tên Chúc Tụng
Tấn Công Thường - Mũi Tên Chúc Tụng
Xua Hoa Quét Lá
Xua Hoa Quét Lá
Món đạo cụ nhỏ mà Collei dùng để đối phó với dã thú. Sau khi bị món này gõ cho vài cái thì chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngoài ra cũng khá là hữu dụng khi đối phó với những kẻ không có ý tốt.
Báu Vật Meo Meo
Báu Vật Meo Meo
"Thế nào, rất lợi hại đúng không? Hử? Tên của nó từ đâu mà ra hả? Cái, cái này..."

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thảo / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Lá Khẽ Bay Nghiêng
Giai đoạn thăng thiên 1
Trước khi Phi Diệp Luân quay về, nếu nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa thì sẽ cung cấp cho nhân vật trạng thái "Lá Mới" khi Phi Diệp Luân quay về, liên tục gây cho kẻ địch xung quanh một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 40% tấn công của Collei, duy trì 3s.
Trong thời gian duy trì hiệu ứng Lá Mới nếu như nhận lại hiệu ứng trùng lặp sẽ hủy hiệu ứng trước đó. Sát thương hiệu ứng Lá Mới gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Rừng Rộng Gió Thoảng
Giai đoạn thăng thiên 4
Nhân vật trong Khu Vực Cuilein-Anbar khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ khiến cho khu vực này duy trì thêm 1s.
Trong một lần Báu Vật Meo Meo, tối đa có thể kéo dài thời gian duy trì 3 lần thông qua cách này.
Quán Quân Bay Lượn Sumeru
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả giống hoàn toàn.

Cung mệnh

Bảo Vệ Rừng Rậm
Chòm sao Lv. 1
Collei khi không ra trận, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.
Dạo Bước Đồi Cỏ
Chòm sao Lv. 2
Thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng" sẽ chuyển thành:
Khi Phi Diệp Luân quay về sẽ cung cấp cho nhân vật trạng thái "Lá Mới" của thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng", liên tục gây cho kẻ địch xung quanh một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 40% tấn công của Collei, duy trì 3s.
Từ khi thi triển Xua Hoa Quét Lá đến trước khi trạng thái "Lá Mới" lần này kết thúc, nếu nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ khiến trạng thái "Lá Mới" lần này kéo dài thêm 3s.
Trạng thái Lá Mới tối đa kéo dài thời gian duy trì một lần thông qua cách này; khi trong thời gian duy trì nếu kích hoạt hiệu ứng Lá Mới lần nữa sẽ xóa hiệu ứng ban đầu. Sát thương gây ra của hiệu ứng Lá Mới được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng".
Hương Thơm Nắng Hạ
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Xua Hoa Quét Lá +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quà Tặng Rừng Sâu
Chòm sao Lv. 4
Khi thi triển Báu Vật Meo Meo, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (không bao gồm Collei) tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s.
Tro Tàn Vạn Vật
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Báu Vật Meo Meo +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Rừng Nơi Tên Đáp
Chòm sao Lv. 6
Phi Diệp Luân mỗi khi đánh trúng sẽ sản sinh một Cuilein-Anbar Mini, gây một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 200% tấn công của Collei.
Mỗi lần thi triển Xua Hoa Quét Lá tối đa sản sinh 1 lần Cuilein-Anbar Mini.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
821
Tấn Công Căn Bản
-
17
P.Ngự Căn Bản
-
50
Tấn Công
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1