Background image
Background image
Collei

Collei (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Mũi Tên Chúc Tụng
Tấn Công Thường - Mũi Tên Chúc Tụng
Xua Hoa Quét Lá
Xua Hoa Quét Lá
Món đạo cụ nhỏ mà Collei dùng để đối phó với dã thú. Sau khi bị món này gõ cho vài cái thì chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngoài ra cũng khá là hữu dụng khi đối phó với những kẻ không có ý tốt.
Báu Vật Meo Meo
Báu Vật Meo Meo
"Thế nào, rất lợi hại đúng không? Hử? Tên của nó từ đâu mà ra hả? Cái, cái này..."

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
NANormal Attack>QNộ>EKỹ năng
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge

Goblet

Dendro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / Elemental Mastery / ATK% / ATK
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Lá Khẽ Bay Nghiêng
Ascension Phase 1
Trước khi Phi Diệp Luân quay về, nếu nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa thì sẽ cung cấp cho nhân vật trạng thái "Lá Mới" khi Phi Diệp Luân quay về, liên tục gây cho kẻ địch xung quanh một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 40% tấn công của Collei, duy trì 3s.
Trong thời gian duy trì hiệu ứng Lá Mới nếu như nhận lại hiệu ứng trùng lặp sẽ hủy hiệu ứng trước đó. Sát thương hiệu ứng Lá Mới gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Rừng Rộng Gió Thoảng
Ascension Phase 4
Nhân vật trong Khu Vực Cuilein-Anbar khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ khiến cho khu vực này duy trì thêm 1s.
Trong một lần Báu Vật Meo Meo, tối đa có thể kéo dài thời gian duy trì 3 lần thông qua cách này.
Quán Quân Bay Lượn Sumeru
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả giống hoàn toàn.

Cung Mệnh

Bảo Vệ Rừng Rậm
Constellation Lv. 1
Collei khi không ra trận, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.
Dạo Bước Đồi Cỏ
Constellation Lv. 2
Thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng" sẽ chuyển thành:
Khi Phi Diệp Luân quay về sẽ cung cấp cho nhân vật trạng thái "Lá Mới" của thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng", liên tục gây cho kẻ địch xung quanh một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 40% tấn công của Collei, duy trì 3s.
Từ khi thi triển Xua Hoa Quét Lá đến trước khi trạng thái "Lá Mới" lần này kết thúc, nếu nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ khiến trạng thái "Lá Mới" lần này kéo dài thêm 3s.
Trạng thái Lá Mới tối đa kéo dài thời gian duy trì một lần thông qua cách này; khi trong thời gian duy trì nếu kích hoạt hiệu ứng Lá Mới lần nữa sẽ xóa hiệu ứng ban đầu. Sát thương gây ra của hiệu ứng Lá Mới được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng".
Hương Thơm Nắng Hạ
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Xua Hoa Quét Lá +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quà Tặng Rừng Sâu
Constellation Lv. 4
Khi thi triển Báu Vật Meo Meo, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (không bao gồm Collei) tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s.
Tro Tàn Vạn Vật
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Báu Vật Meo Meo +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Rừng Nơi Tên Đáp
Constellation Lv. 6
Phi Diệp Luân mỗi khi đánh trúng sẽ sản sinh một Cuilein-Anbar Mini, gây một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 200% tấn công của Collei.
Mỗi lần thi triển Xua Hoa Quét Lá tối đa sản sinh 1 lần Cuilein-Anbar Mini.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1