Background image
Background image
Rosaria

Rosaria (4★)

Kỹ năng

Tấn công thường - Thương Thuật Giáo Hội
Tấn công thường - Thương Thuật Giáo Hội
Lời Cáo Tội
Lời Cáo Tội
Lời thú tội với nữ tu Rosaria sẽ không được tha thứ. Ngược lại, tội càng nặng thì hình phạt càng giá lạnh.
Thánh Lễ Cuối Cùng
Thánh Lễ Cuối Cùng
Quá trình phán xử rất phiền phức, vì vậy cứ trực tiếp thực thi buổi lễ cho cái chết thôi. Rosaria vốn không tin vào Phong Thần nên vấn đề này rất dễ dàng với cô ấy.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK% / Energy Recharge

Goblet

Cryo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / Elemental Mastery / Energy Recharge / Cryo DMG / ATK%
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Nghe U Ảnh Sám Hối
Ascension Phase 1
Khi Lời Cáo Tội tấn công từ phía sau của mục tiêu, tỷ lệ bạo kích của Rosaria tăng 12%, kéo dài 5s.
Chi Viện Bóng Tối
Ascension Phase 4
Khi thi triển Thánh Lễ Cuối Cùng, dựa trên 15% tỷ lệ bạo kích của bản thân, tăng tỷ lệ bạo kích cho tất cả các nhân vật trong đội ở gần (không bao gồm Rosaria), kéo dài 10s.
Tỷ lệ bạo kích tăng thêm bằng cách này không thể vượt quá 15%.
Dạ Hành
Buổi tối (18h đến 6h), tốc độ di chuyển của nhân vật trong đội của bản thân tăng 10%.
Hiệu quả này vô hiệu trong Bí Cảnh, Vùng Đất Thảo Phạt, La Hoàn Thâm Cảnh, không thể cộng dồn với thiên phú cố định có hiệu quả tương đồng.

Cung Mệnh

Nguồn Gốc Tội Lỗi
Constellation Lv. 1
Đòn tấn công của Rosaria sau khi tạo thành bạo kích sẽ tăng 10% tốc độ tấn công cho bản thân, sát thương tấn công thường tạo thành tăng 10%, kéo dài 4s.
Vùng Đất Bất Hạnh
Constellation Lv. 2
Thời gian Thương Băng do Thánh Lễ Cuối Cùng tạo ra kéo dài thêm 4s
Buổi Lễ Xưng Tội
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Lời Cáo Tội +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ân Điển Đau Khổ
Constellation Lv. 4
Khi Lời Cáo Tội tạo thành bạo kích, hồi 5 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Rosaria.
Mỗi lần Lời Cáo Tội nhiều nhất kích hoạt 1 lần hiệu quả này.
Lời Nguyện Lúc Lâm Chung
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Thánh Lễ Cuối Cùng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thay Trời Hành Đạo
Constellation Lv. 6
Đòn tấn công của Thánh Lễ Cuối Cùng sẽ khiến kháng vật lý của địch giảm 20%, kéo dài 10s.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1