Background image
Background image
Rosaria

Rosaria (4★)

Kỹ năng

Tấn công thường - Thương Thuật Giáo Hội
Tấn công thường - Thương Thuật Giáo Hội
Lời Cáo Tội
Lời Cáo Tội
Lời thú tội với nữ tu Rosaria sẽ không được tha thứ. Ngược lại, tội càng nặng thì hình phạt càng giá lạnh.
Thánh Lễ Cuối Cùng
Thánh Lễ Cuối Cùng
Quá trình phán xử rất phiền phức, vì vậy cứ trực tiếp thực thi buổi lễ cho cái chết thôi. Rosaria vốn không tin vào Phong Thần nên vấn đề này rất dễ dàng với cô ấy.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Băng

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

4

Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Hỏa.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Nghe U Ảnh Sám Hối
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi Lời Cáo Tội tấn công từ phía sau của mục tiêu, tỷ lệ bạo kích của Rosaria tăng 12%, kéo dài 5s.
Chi Viện Bóng Tối
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi thi triển Thánh Lễ Cuối Cùng, dựa trên 15% tỷ lệ bạo kích của bản thân, tăng tỷ lệ bạo kích cho tất cả các nhân vật trong đội ở gần (không bao gồm Rosaria), kéo dài 10s.
Tỷ lệ bạo kích tăng thêm bằng cách này không thể vượt quá 15%.
Dạ Hành
Buổi tối (18h đến 6h), tốc độ di chuyển của nhân vật trong đội của bản thân tăng 10%.
Hiệu quả này vô hiệu trong Bí Cảnh, Vùng Đất Thảo Phạt, La Hoàn Thâm Cảnh, không thể cộng dồn với thiên phú cố định có hiệu quả tương đồng.

Cung mệnh

Nguồn Gốc Tội Lỗi
Chòm sao Lv. 1
Đòn tấn công của Rosaria sau khi tạo thành bạo kích sẽ tăng 10% tốc độ tấn công cho bản thân, sát thương tấn công thường tạo thành tăng 10%, kéo dài 4s.
Vùng Đất Bất Hạnh
Chòm sao Lv. 2
Thời gian Thương Băng do Thánh Lễ Cuối Cùng tạo ra kéo dài thêm 4s
Buổi Lễ Xưng Tội
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Lời Cáo Tội +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ân Điển Đau Khổ
Chòm sao Lv. 4
Khi Lời Cáo Tội tạo thành bạo kích, hồi 5 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Rosaria.
Mỗi lần Lời Cáo Tội nhiều nhất kích hoạt 1 lần hiệu quả này.
Lời Nguyện Lúc Lâm Chung
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Thánh Lễ Cuối Cùng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thay Trời Hành Đạo
Chòm sao Lv. 6
Đòn tấn công của Thánh Lễ Cuối Cùng sẽ khiến kháng vật lý của địch giảm 20%, kéo dài 10s.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1030
Tấn Công Căn Bản
-
20
P.Ngự Căn Bản
-
60
Tấn Công
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1